Thứ sáu, 22/09/2023     Địa chỉ đáng tin cậy đào tạo, bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ, tin học. Thường xuyên tổ chức thi cấp chứng chỉ Tin học, chứng nhận Ngoại ngữ
Tìm kiếm:    

  

 

 

 Thông báo
 
 Thời khóa biểu từ ngày 20/9/2023 đến ngày 30/9/2023
 Lịch bồi dưỡng, ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 01/10/2023
 Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 01/10/2023
 Kết quả điểm Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023
 Lịch thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023
 Thời khóa biểu từ ngày 16/8/2023 đến ngày 25/8/2023
 Lịch ôn tập kỳ thi NN-TH 27.8.2023
 

 

 LỊCH ÔN THI
     Lịch bồi dưỡng, ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 01/10/2023 10:26 19/09/2023 [449]

 

 
Các tin khác liên quan :

      Lịch ôn tập kỳ thi NN-TH 27.8.2023 09:07 16/08/2023 [447]


      Lịch ôn tập kỳ thi NN-TH 30/7/2023 10:58 14/07/2023 [447]


      Lịch bồi dưỡng, ôn tập Kỳ thi 18/6/2023 16:21 05/06/2023 [447]


      Lịch ôn tập kỳ thi NN-TH 14.5.2023 14:22 04/05/2023 [447]


      Lịch ôn tập kỳ thi NN-TH 09.4.2023 18:38 28/03/2023 [447]


      Lịch tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 26/02/2023 10:33 14/02/2023 [447]


      Lich ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/10/2022 10:19 20/10/2022 [447]


      Lịch ôn tập kỳ thi NN-TH 18/9/2022 11:11 12/09/2022 [447]


      Lịch ôn tập kỳ thi NN-TH 14/8/2022 10:31 08/08/2022 [447]


      Lịch bồi dưỡng, ôn tập từ ngày 23/5/2022 đến 27/5/2022 10:57 19/05/2022 [447]


      Lịch ôn tập kỳ thi NN-TH 24/4/2022 21:42 16/04/2022 [447]


      Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 27/02/2022 14:38 18/02/2022 [447]


      Lịch bồi dưỡng, ôn tập từ ngày 27/6/2022 đến 01/7/2022 10:00 24/06/2022 [447]


      Thông báo tổ chức ôn tập bằng hình thức trực tuyến 20:16 30/09/2021 [447]


      LỊCH ÔN THI KỲ THI NGÀY 13/6/2021 16:51 07/06/2021 [447]

       LỊCH ÔN THI KỲ THI NGÀY 16/5/2021 (Điều chỉnh) 10:04 12/05/2021 [447]
       LỊCH ÔN THI KỲ THI NGÀY 09/5/2021 09:23 19/04/2021 [447]
       LỊCH ÔN THI KỲ THI NGÀY 11/4/2021 16:01 23/03/2021 [447]
       LỊCH ÔN THI KỲ THI NGÀY 14/3/2021 08:34 08/03/2021 [447]
       Lịch ôn thi kỳ thi 31/01/2021 20:46 20/01/2021 [447]

    


 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu từ ngày 20/9/2023 đến ngày 30/9/2023
 Lịch bồi dưỡng, ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 01/10/2023
 Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 01/10/2023
 Kết quả điểm Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023
 Lịch thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023
 Thời khóa biểu từ ngày 16/8/2023 đến ngày 25/8/2023
 Lịch ôn tập kỳ thi NN-TH 27.8.2023

 

   

KHOA NGOẠI NGỮ

KHOA CNTT

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

ĐT: 0255.3714817  - Email:  ngoaingutinhoc@pdu.edu.vn