Thứ tư, 04/10/2023    
Tìm kiếm:    
 DANH MỤC CÔNG BỐ KHOA HỌC
     DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2017 14:57 31/12/2019 [519]
TT Tên bài báo Tên tác giả Hội thảo/Hội nghị Trang Đơn vị
1 Fragmentation in distributed database design based on KR rough clustering technique Lương Văn Nghĩa 6th International Conference, ICCASA 2017 and 3rd International Conference, ICTCC 2017 Tam Ky, Vietnam 166-172 CNTT
2 Local asymptotic properties for Cox-Ingersoll-Ross process with discrete observations Trần Ngọc Khuê XXXIV, International Seminar on Stability Problems for Stochastic Models, Debrecen, Hungary   SPTN
3 Khảo sát thực trạng năng lực dạy học tích hợp STEM của đội ngũ giáo viên khoa học tự nhiên ở trường THCS trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Thị Thu Thủy Hội thảo quốc tế "Phát triển năng lực sư phạm đội ngũ giáo viên khoa học tự nhiên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông", Hà Nội 473-479 SPTN
4 Hydrodynamic modeling of pectoral fin having varying thickness for biomimetic fish robot Phạm Văn Anh 7th International Conference on system engineering and technology, Shah Alam, Malaysia 89-94 KTCN
5 The influence of non-uniform flexible pectoral fin thickness to velocity performances of robotic fish Phạm Văn Anh Hội nghị-Triển lãm quốc tế lần thứ 4 về điều khiển và tự động hóa VCCA-2017 104 KTCN
6 A sequential method in estimating laser heat flux on three-dimensional conduction model Nguyễn Quận International Conference on advances in computational mechanics 60 KTCN
7 Sử dụng mạng Petri và thuật toán tìm kiếm heuristic để lập tiến trình sản xuất cho hệ thống sản xuất linh hoạt Phạm Trường Tùng Hội nghị-Triển lãm quốc tế lần thứ 4 về điều khiển và tự động hóa VCCA-2017   KTCN
8 Thiết kế chế tạo hệ thống phân loại và lắp ráp sản phẩm sử dụng robot Kuka Phạm Trường Tùng Hội nghị-Triển lãm quốc tế lần thứ 4 về điều khiển và tự động hóa VCCA-2017   KTCN
9 Study on the respone of the lower limb rehabilitation actuator using pneumatic cylinder Đào Minh Đức 21st International Conference on mechatronics technology, Ho Chi Minh City, Vietnam   KTCN
10 Research on reading muscle signals form the EMG sensor during knee flexion - extension using the Arduino Uno controller Đào Minh Đức International Conference on advanced technologies for communications, Quy Nhon, Vietnam   KTCN
11 Quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở Trường Đại học Phạm Văn Đồng trong xu thế hiện nay Nguyễn Thị Thu Biên Hội thảo quốc tế "Xu hướng phát triển giáo dục trong thế giới toàn cầu hóa", Hồ Chí Minh 428-433 SPXH
12 Những khó khăn trong can thiệp sớm trẻ rối loạn tự kỷ ở tỉnh Quảng Ngãi Ngô Thị Kim Ngọc Hội thảo quốc tế "Can thiệp, trị liệu và giáo dục hòa nhập trẻ rối loạn phổ tự kỷ", Hà Nội 157-162 SPXH
13 Kỹ năng ứng phó bạo lực gia đình của phụ nữ nông thôn Trần Thị Kim Huệ Hội thảo quốc tế Tâm lý học khu vực Đông Nam Á lần 1 "Hạnh phúc con người và phát triển bền vững", Hà Nội 316-325 SPXH
14 Phát triển năng lực tự học của học sinh qua thiết kế các hoạt động học theo chủ đề môn Hóa học ở THPT Vương Cẩm Hương Hội thảo quốc tế "Phát triển năng lực sư phạm đội ngũ giáo viên khoa học tự nhiên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông", Hà Nội 516-526 H-S-MT
15 An efficient mobile sink scheduling method for data collection in wireless sensor networks Phạm Văn Trung 2017 International conference on system science and engineering (ICSSE) 554-557 CNTT
16 A new overlap circle technique for reducing data aggregation time in wireless sensor networks Phạm Văn Trung 2017 International conference on system science and engineering (ICSSE) 546-549 CNTT
17 Detecting critical nodes for network vulnerability assessment under cascading failures Phạm Văn Trung 2017 International conference on system science and engineering (ICSSE) 542-545 CNTT
18 The role of product knowledge in the relationship between product involvement and customer's price acceptance in Vietnam mobile phone market Nguyễn Thị Huyền The 2nd International conference on Business "Leading and innovating sustainable business development, Ho Chi Minh City, Vietnam 350-369 Kinh tế
19 The role of price consciousness in the relationship between prestige sensitive and customer's price acceptance in Vietnam mobile phone market Nguyễn Thị Huyền International conference for young researchers in economics and business (ICYREB 2017), Danang, Vietnam 289-296 Kinh tế
20 The effect of pretige sensitivity on price acceptance in Vietnam mobile phone market Nguyễn Thị Huyền International conference "Emerging issues in economics and business in the context of international integration", Hanoi 519-536 Kinh tế
 
Các tin khác liên quan :

      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2014 16:41 23/04/2020 [518]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2013 16:29 23/04/2020 [518]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2012 16:16 23/04/2020 [518]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC GIA NĂM 2018 16:11 22/04/2020 [518]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO CẤP TỈNH NĂM 2019 15:59 22/04/2020 [518]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO CẤP TỈNH NĂM 2018 15:49 22/04/2020 [518]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO CẤP TỈNH NĂM 2017 15:33 22/04/2020 [518]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2019 15:28 22/04/2020 [518]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2018 15:02 31/12/2019 [518]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2016 14:49 31/12/2019 [518]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2015 14:41 31/12/2019 [518]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2014 14:30 31/12/2019 [518]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2013 09:42 31/12/2019 [518]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2012 09:30 31/12/2019 [518]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2018 16:14 20/12/2019 [518]

       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2017 16:09 20/12/2019 [518]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2016 15:50 20/12/2019 [518]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2015 15:40 20/12/2019 [518]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2014 15:32 20/12/2019 [518]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2013 15:17 20/12/2019 [518]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2012 14:57 20/12/2019 [518]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2017 14:39 20/12/2019 [518]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2016 14:21 20/12/2019 [518]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2015 14:13 20/12/2019 [518]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2014 09:42 20/12/2019 [518]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2013 10:17 19/12/2019 [518]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2012 16:41 24/10/2019 [518]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA 2017 22:42 23/10/2019 [518]

 
 

 Thông báo
 
 Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Thông báo về việt mời viết bài tham dự Diễn đàn Quốc tế hóa Giáo dục đại học lần thứ 5 (FIHE 5)
 Thông báo về việc viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học & Đào tạo Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn
 Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ IX - năm 2021
 Thông báo về việc tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 12 năm 2021
  Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Đổi mới công nghệ cho sự phát triển bền vững - TI4SD2020" - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
 Thông báo về việc xuất bản Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2020
 Thông báo về việc đăng ký đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của cán bộ, giảng viên năm 2021
 Thông báo Đại hội Hội khoa học công nghệ xúc tác và hấp phụ Việt Nam lần thứ 4 và Hội thảo chuyên đề
 Thông báo "V/v tổ chức Hội thảo Quốc tế VietTESOL năm 2020", Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

  

 Tin quan trọng
 
 Quy định về hoạt động của Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Phương pháp Toán Sơ cấp - Khóa 36
 Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thành công Hội thảo Dạy học Vật lí toàn quốc
 GS. Son Sung Don đến dự và trình diễn trong Lễ hội chào mừng năm học mới của Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Thông báo v/v tổ chức Hội thảo khoa học:
 Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Đánh giá hiệu quả của thiết bị trong tập phục hồi chức năng chi dưới cho bệnh nhân”
 Giáo sư Ashley Hollenbeck (Hoa Kỳ) đến thăm và làm việc với Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giao lưu âm nhạc cùng Giáo sư Son Sung Don (Hàn Quốc)
 GS. Son Sung Don trao đổi chuyên môn học thuật tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng

 

 

  

Flag Counter

 
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
- Scientific Management and International Cooperation Office -
☎ 0255 3825366   ✉ qlkh@pdu.edu.vn
Địa chỉ: Phòng A1.308, Tầng 3, Nhà hiệu bộ A1, Trường Đại học Phạm Văn Đồng  
509 Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi