Thứ tư, 04/10/2023    
Tìm kiếm:    
 DANH MỤC CÔNG BỐ KHOA HỌC
     DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2017 14:39 20/12/2019 [519]
TT Tên bài báo Tên tác giả Hội thảo/Hội nghị Trang Đơn vị
1 Kết quả hoạt động khoa học giai đoạn 2015 - 2017 và định hướng hoạt động giai đoạn 2017 - 2022 của nhóm nghiên cứu Robot và Tự động hóa Nhóm nghiên cứu Robot và Tự động hóa Hội nghị nghiên cứu khoa học 28-32 KTCN
2 Báo cáo tình hình hoạt động của nhóm nghiên cứu Hóa - Sinh - Môi trường (CBE_PDU) Lê Hoàng Duy Hội nghị nghiên cứu khoa học 33-38 Hóa - Sinh - Môi trường
3 Vấn đề nghiên cứu khoa học ở trường đại học địa phương Lê Thị Như Quỳnh Hội nghị nghiên cứu khoa học 39-45 Hóa - Sinh - Môi trường
4 Khoa Kỹ thuật Công nghệ: 5 năm nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo Nguyễn Quốc Bảo Hội nghị nghiên cứu khoa học 46-50 KTCN
5 5 năm, một chặng đường đào tạo giáo viên âm nhạc, mỹ thuật của Tổ Nhạc - Họa, Khoa Sư phạm Xã hội Phạm Tuy Hội nghị nghiên cứu khoa học 51-55 SPXH
6 Góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học các môn Lý luận chính trị ở Trường Đại học Phạm Văn Đồng Phạm Thị Hồng Hội nghị nghiên cứu khoa học 56-60 LLCT
7 Công tác nghiên cứu khoa học ở Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Phạm Văn Đồng 5 năm (2012-2017) Nguyễn Thị Kim Anh Hội nghị nghiên cứu khoa học 61-64 LLCT
8 Thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu khoa học qua các vườn ươm doanh nghiệp Trương Vạn Trình Hội nghị nghiên cứu khoa học 65-70 TT ĐTTX
9 Bốn giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin giai đoạn 2017-2022 Nguyễn Văn Toán Hội nghị nghiên cứu khoa học 71-76 CNTT
10 Những định hướng và đề xuất cho công tác nghiên cứu khoa học sắp đến của sinh viên chuyên ngữ Trường Đại học Phạm Văn Đồng Nguyễn Hữu Chấn Hội nghị nghiên cứu khoa học 77-81 Ngoại ngữ
11 Hoạt động nghiên cứu Toán học Trần Ngọc Khuê Hội nghị nghiên cứu khoa học 82-87 SPTN
12 Một số giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên trẻ tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng Trần Thị Kim Huệ Hội nghị nghiên cứu khoa học 88-93 SPXH
13 Nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng: Thực trạng và giải pháp Lê Thị Thính, Nguyễn Minh Cần Hội nghị nghiên cứu khoa học 94-97 Hóa - Sinh - Môi trường
14 Một số ý kiến góp phần phát triển công tác nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng Huỳnh Đinh Phát Hội nghị nghiên cứu khoa học 98-101 Kinh tế
15 Những đóng góp tâm huyết của đội ngũ giảng viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng trong công tác nghiên cứu khoa học, giai đoạn 2012 - 2017 Trần Công Lượng Hội nghị nghiên cứu khoa học 102-105 TT TTTL
16 Các ứng dụng tự động hóa trong phục hồi chức năng chi dưới cho bệnh nhân tai biến Đào Minh Đức Hội thảo khoa học "Các giải pháp công nghệ trong hỗ trợ phục hồi chức năng chi dưới" 1-14 KTCN
17 Các phương pháp điều khiển thiết bị tập phục hồi chức năng chi dưới Phạm Trường Tùng Hội thảo khoa học "Các giải pháp công nghệ trong hỗ trợ phục hồi chức năng chi dưới" 15-23 KTCN
18 Các cảm biến theo dõi thông số của bệnh nhân trong quá trình tập phục hồi chức năng chi dưới Trần Thanh Tùng Hội thảo khoa học "Các giải pháp công nghệ trong hỗ trợ phục hồi chức năng chi dưới" 24-35 KTCN
19 Ứng dụng vật liệu y sinh trong các khớp chi dưới Nguyễn Vĩnh Phối Hội thảo khoa học "Các giải pháp công nghệ trong hỗ trợ phục hồi chức năng chi dưới" 36-46 KTCN
 
Các tin khác liên quan :

      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2014 16:41 23/04/2020 [518]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2013 16:29 23/04/2020 [518]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2012 16:16 23/04/2020 [518]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC GIA NĂM 2018 16:11 22/04/2020 [519]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO CẤP TỈNH NĂM 2019 15:59 22/04/2020 [518]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO CẤP TỈNH NĂM 2018 15:49 22/04/2020 [518]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO CẤP TỈNH NĂM 2017 15:33 22/04/2020 [518]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2019 15:28 22/04/2020 [518]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2018 15:02 31/12/2019 [518]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2017 14:57 31/12/2019 [519]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2016 14:49 31/12/2019 [518]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2015 14:41 31/12/2019 [518]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2014 14:30 31/12/2019 [518]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2013 09:42 31/12/2019 [518]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2012 09:30 31/12/2019 [518]

       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2018 16:14 20/12/2019 [518]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2017 16:09 20/12/2019 [518]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2016 15:50 20/12/2019 [518]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2015 15:40 20/12/2019 [518]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2014 15:32 20/12/2019 [518]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2013 15:17 20/12/2019 [518]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2012 14:57 20/12/2019 [518]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2016 14:21 20/12/2019 [518]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2015 14:13 20/12/2019 [518]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2014 09:42 20/12/2019 [518]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2013 10:17 19/12/2019 [518]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2012 16:41 24/10/2019 [518]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA 2017 22:42 23/10/2019 [518]

 
 

 Thông báo
 
 Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Thông báo về việt mời viết bài tham dự Diễn đàn Quốc tế hóa Giáo dục đại học lần thứ 5 (FIHE 5)
 Thông báo về việc viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học & Đào tạo Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn
 Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ IX - năm 2021
 Thông báo về việc tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 12 năm 2021
  Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Đổi mới công nghệ cho sự phát triển bền vững - TI4SD2020" - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
 Thông báo về việc xuất bản Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2020
 Thông báo về việc đăng ký đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của cán bộ, giảng viên năm 2021
 Thông báo Đại hội Hội khoa học công nghệ xúc tác và hấp phụ Việt Nam lần thứ 4 và Hội thảo chuyên đề
 Thông báo "V/v tổ chức Hội thảo Quốc tế VietTESOL năm 2020", Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

  

 Tin quan trọng
 
 Quy định về hoạt động của Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Phương pháp Toán Sơ cấp - Khóa 36
 Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thành công Hội thảo Dạy học Vật lí toàn quốc
 GS. Son Sung Don đến dự và trình diễn trong Lễ hội chào mừng năm học mới của Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Thông báo v/v tổ chức Hội thảo khoa học:
 Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Đánh giá hiệu quả của thiết bị trong tập phục hồi chức năng chi dưới cho bệnh nhân”
 Giáo sư Ashley Hollenbeck (Hoa Kỳ) đến thăm và làm việc với Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giao lưu âm nhạc cùng Giáo sư Son Sung Don (Hàn Quốc)
 GS. Son Sung Don trao đổi chuyên môn học thuật tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng

 

 

  

Flag Counter

 
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
- Scientific Management and International Cooperation Office -
☎ 0255 3825366   ✉ qlkh@pdu.edu.vn
Địa chỉ: Phòng A1.308, Tầng 3, Nhà hiệu bộ A1, Trường Đại học Phạm Văn Đồng  
509 Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi