Thứ sáu, 03/02/2023    
Tìm kiếm:    
 DANH MỤC CÔNG BỐ KHOA HỌC
     DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2013 16:29 23/04/2020 [311]
TT Tên bài báo Tên tác giả Số tác giả Tên Tạp chí Mã số ISSN Trang Đơn vị
1 Tái cấu trúc ngành điện trong thị trường điện cạnh tranh Nguyễn Thùy Linh 1 Tạp chí Đại học Sài Gòn 1859-3208 107 KTCN
2 Phân đoạn dọc, ngang trong thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán dự trên kỹ thuật phân cụm Lương Văn Nghĩa 1 Tạp chí Đại học Đà Nẵng, số 3 1859-1591 159-162 CNTT
3 Phát triển bền vững cây tỏi Lý Sơn - tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Ngọc Huyền 2 Tạp chí Kinh tế và Phát triển 1859-0012 20 Kính tế
4 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ tỏi Lý Sơn Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Ngọc Huyền 2 Tạp chí Quản lý kinh tế 1859 - 039X 56 Kinh tế
5 Điều chế glucosamin từ Chitin/Chitosan với tác nhân axit clohidric và chiếu xạ Nguyễn Thị Nhi Phương 1 Tạp chí Khoa học liên ngành 0868-3719 28 Cơ bản
6 Khảo cứu hai dịch phẩm thơ Đường chuyển sang chữ Nôm: “Đường thi hợp tuyển ngũ ngôn luật giải âm”, “Đường thi tuyệt cú diễn ca” và vấn đề tiếp nhận thơ Đỗ Phủ tại Việt Nam, số 4. Lê Văn Mẫu, Trần Kiến Sâm 2 Tạp chí khoa học Đại học Quy Nhơn 1859- 0357 25- 37 SPXH
7 Tiếp nhận thơ Đỗ Phủ trong nhà trường Việt Nam, số 5 (495) Lê Văn Mẫu, Trần Kiến Sâm 2 Tạp chí Nghiên cứu Văn học 1859- 2856 101- 109 SPXH
8 Tìm hiểu về cách viết tắt của các cụm từ viết tắt tiếng Anh Nguyễn Hữu Chấn 1 Dạy và học: Tạp chí của Trung Ương Hội khuyến học Việt Nam 1859-2694   Ngoại Ngữ
9 Khả năng sinh trưởng và một số chỉ tiêu sinh lý máu của lợn cỏ nuôi ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa T