Thứ sáu, 09/12/2022    
Tìm kiếm:    
 DANH MỤC CÔNG BỐ KHOA HỌC
     DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2014 15:32 20/12/2019 [344]
TT Tên bài báo Tên tác giả Hội thảo/Hội nghị Trang Đơn vị
1 Neutrino mass and mixing in the 3-3-1 model based on D4 flavor symmetry Trần Đình Thám Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 39 tại Buôn Mê Thuột, Dăk Lăk   BGH
2 Formation and development of microoraganism in aerobic granules", The 4th International Conference on Environment and Natural Resources Trương Thị Bích Hồng, Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Thanh Phượng The 4th International Conference on Environment and Natural Resources, Ho Chi Minh City, Vietnam   KTCN
3 Nghiên cứu đáp ứng quá độ của cơ cấu uốn trong máy uốn ống thủy lực Đào Minh Đức Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc lần thứ 7 về Cơ Điện tử-2014   KTCN
4 Sinh ca kiểm thử cho các hệ thống phản ứng sử dụng công cụ kiểm chứng mô hình NuSMV Võ Đức Lân Kỷ yếu hội thảo khoa học – ĐH Sư phạm Đà Nẵng 73 CNTT
5 Biểu diễn mô hình ER thời gian bằng mô hình ER truyền thống Phạm Thị Minh Thương Hội thảo quốc gia lần thứ XVII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông (Hội thảo quốc gia @) 19–23 CNTT
6 Phát triển nhân lực khoa học và công nghệ gắn kết với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở Quảng Ngãi giai đoạn 2015 - 2020 Huỳnh Đinh Phát Hội thảo khoa học "Để khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020" - Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh) 307 Kinh tế
7 Phân tích thành phần axit béo trong dầu mỡ động thực vật Việt Nam dùng trong sản xuất diesel sinh học Võ Thị Việt Dung HTKH toàn quốc: “Giảng dạy và nghiên cứu hóa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên và khu vực Nam Trung bộ – Tây Nguyên”, tại Trường Đại học Phú Yên 45–52 Cơ bản
8 Động cơ học tập – Yếu tố cơ bản tác động đến hoạt động học của học viên hệ vừa học vừa làm. Trần Thị Kim Huệ Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia Giải pháp đảm bảo chất lượng cho việc đào tạo hệ Vừa học vừa làm tại các trường Cao đẳng, Đại học Việt Nam, Tp. Hồ Chí Minh 83-90 SPXH
9 Trạng thái lo âu của sinh viên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Trần Thị Kim Huệ Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc Sức khỏe tâm thần trong trường học, Đồng Nai, 2014 346-357 SPXH
10 PBL – Phương pháp dạy học tích cực. Trần Thị Kim Huệ Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, Hà Nội, 2014. 50-58 SPXH
11 Tăng cường nội dung giáo dục kỹ năng sống trong chương trình đào tạo sinh viên ngành sư phạm, Trần Thị Kim Huệ Kỷ yếu hội thảo Đổi mới đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục Việt Nam, Tp. HCM 34-41 SPXH
12 Mộ số đặc điểm phê bình thơ của Phan Khôi trong Chương Dân Thi Thoại Nguyễn Diên Xướng Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Phan Khôi-những đóng góp trên lĩnh vực văn hóa dân tộc, Sở TT và TT tỉnh Quảng Nam 449 SPXH
13 Sự tiếp cận văn học nhà nho của Phạm Văn Đồng Nguyễn Diên Xướng Kỷ yếu Hội thảo: Phạm Văn Đồng với văn hóa dân tộc-Sở VHTT-TD và Du lịch Quảng Ngãi   SPXH
14 Nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm ở các trường ĐH địa phương: thách thức và giải pháp Nguyễn Thị Thu Biên HT “Đổi mới ĐT GV đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục Việt Nam” Trường ĐH KHXH &NV TP.HCM 3 SPXH
15 Mức độ sáng tạo trong học tập của sinh viên sư phạm trường ĐH Phạm Văn Đồng Võ Thị  Thiều Hội nghị khoa học sau đại học – Đại học sư phạm Huế 7 SPXH
16 Tầm nhìn chiến lược về giáo dục và đào tạo của Bác Phạm Văn Đồng Trần Công Lượng Hội thảo khoa học cấp quốc gia do UBND tỉnh phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam tổ chức 167-171 Trung tâm TTTL
17 Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng Trần Công Lượng Hội thảo khoa học cấp tỉnh, do Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức   Trung tâm TTTL
18 Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh trưởng của giống lợn rừng Thái Lan nuôi tại trang trại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng trị Nguyễn Thị Tường Vy, Dương Thị Ánh Hồng Kỷ yếu Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các trường sư phạm toàn quốc lần thứ 4 635-641 SPTN
19 Hồ sơ điện tử trong việc dạy và học ngoại ngữ thế kỷ XXI Trần Thị Mai Đào Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Chiến lược ngoại ngữ trong xu thế hội nhập, Trường Đại học Hà Nội, 2014 671 QLKH & HTQT
20 Nói đi đôi với làm nguyên tắc đạo đức của Hồ Chí Minh được phát huy ở khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Phạm Văn Đồng Nguyễn Thị Kim Anh Kỷ yếu hội thảo khoa học Tỉnh ủy Quảng Ngãi   LLCT
 
Các tin khác liên quan :

      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2014 16:41 23/04/2020 [2276]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2013 16:29 23/04/2020 [298]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2012 16:16 23/04/2020 [287]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC GIA NĂM 2018 16:11 22/04/2020 [294]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO CẤP TỈNH NĂM 2019 15:59 22/04/2020 [305]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO CẤP TỈNH NĂM 2018 15:49 22/04/2020 [312]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO CẤP TỈNH NĂM 2017 15:33 22/04/2020 [280]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2019 15:28 22/04/2020 [337]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2018 15:02 31/12/2019 [692]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2017 14:57 31/12/2019 [368]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2016 14:49 31/12/2019 [407]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2015 14:41 31/12/2019 [353]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2014 14:30 31/12/2019 [375]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2013 09:42 31/12/2019 [334]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2012 09:30 31/12/2019 [305]

       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2018 16:14 20/12/2019 [526]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2017 16:09 20/12/2019 [338]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2016 15:50 20/12/2019 [358]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2015 15:40 20/12/2019 [332]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2013 15:17 20/12/2019 [322]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2012 14:57 20/12/2019 [331]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2017 14:39 20/12/2019 [332]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2016 14:21 20/12/2019 [336]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2015 14:13 20/12/2019 [301]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2014 09:42 20/12/2019 [326]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2013 10:17 19/12/2019 [350]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2012 16:41 24/10/2019 [377]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA 2017 22:42 23/10/2019 [188]

 
 

 Thông báo
 
 Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Thông báo về việt mời viết bài tham dự Diễn đàn Quốc tế hóa Giáo dục đại học lần thứ 5 (FIHE 5)
 Thông báo về việc viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học & Đào tạo Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn
 Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ IX - năm 2021
 Thông báo về việc tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 12 năm 2021
  Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Đổi mới công nghệ cho sự phát triển bền vững - TI4SD2020" - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
 Thông báo về việc xuất bản Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2020
 Thông báo về việc đăng ký đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của cán bộ, giảng viên năm 2021
 Thông báo Đại hội Hội khoa học công nghệ xúc tác và hấp phụ Việt Nam lần thứ 4 và Hội thảo chuyên đề
 Thông báo "V/v tổ chức Hội thảo Quốc tế VietTESOL năm 2020", Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

  

 Tin quan trọng
 
 Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Phương pháp Toán Sơ cấp - Khóa 36
 Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thành công Hội thảo Dạy học Vật lí toàn quốc
 GS. Son Sung Don đến dự và trình diễn trong Lễ hội chào mừng năm học mới của Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Thông báo v/v tổ chức Hội thảo khoa học:
 Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Đánh giá hiệu quả của thiết bị trong tập phục hồi chức năng chi dưới cho bệnh nhân”
 Giáo sư Ashley Hollenbeck (Hoa Kỳ) đến thăm và làm việc với Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giao lưu âm nhạc cùng Giáo sư Son Sung Don (Hàn Quốc)
 GS. Son Sung Don trao đổi chuyên môn học thuật tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng

 

 

  

Flag Counter

 
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
- Scientific Management and International Cooperation Office -
☎ 0255 3825366   ✉ qlkh@pdu.edu.vn
Địa chỉ: Phòng A1.308, Tầng 3, Nhà hiệu bộ A1, Trường Đại học Phạm Văn Đồng  
509 Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi