Thứ sáu, 22/09/2023    
Tìm kiếm:    
 DANH MỤC CÔNG BỐ KHOA HỌC
     DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2014 09:42 20/12/2019 [448]
TT Tên bài báo Tên tác giả Hội thảo/Hội nghị Trang Đơn vị
1 Phương pháp và kỷ năng học tập cho sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ Trương Quang Dũng Hội thảo 29 KTCN
2 Thực trạng và giải pháp cho hoạt động NCKH của SV khoa Kỹ Thuật Công Nghệ Trương Quang Dũng Hội thảo 67 KTCN
3 Một số giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học sinh viên Phạm Văn Trung Hội thảo 50-55 KTCN
4 Phương pháp để thực hiện thành công một đề tài NCKH về kỹ thuật ứng dụng Trần Thanh Tùng Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học trong sinh viên 2014” 48 KTCN
5 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên trường Đại học Phạm Văn Đồng Võ Thị Việt Dung Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học trong sinh viên”, Đoàn TNCS HCM trường ĐH Phạm Văn Đồng 17-25 Cơ bản
6 Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên thông qua đổi mới rèn luyện nghiệp vụ sư phạm. Vương Cẩm Hương Hội thảo KH "Công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng giáo viên mầm non, phổ thông tại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025" 113-118 Cơ bản
7 Thực trạng, một số giải pháp về sự phối hợp giữa Trường Đại học Phạm Văn Đồng và các đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong rèn luyện nghiệp vụ sư phạm nói riêng, đào tạo và sử dụng nói chung Nguyễn Viết Trí Hội thảo KH "Công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng giáo viên mầm non, phổ thông tại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025" 91-98 Cơ bản
8 Vấn đề rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho SV Sư phạm ngành Toán, Lý - Bất cập, thực trạng và giải pháp Trần Đức Thịnh Hội thảo khoa học “Công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng giáo viên mầm non, phổ thông tại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025” 119-124 Cơ bản
9 Ứng dụng phương pháp nghiên cứu định lượng trong nghiên cứu khoa học của sinh viên khối ngành kinh tế Cao Anh Thảo Hội thảo "Nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học sinh viên" 61 Kinh tế
10 Thực trạng và giải pháp thu hút sinh viên ngành kinh tế tham gia nghiên cứu khoa học Nguyễn Hoàng Ngân Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học sinh viên”   Kinh tế
11 Vài kinh nghiệm về cách thức tiếp cận đổi mới PPDH ở trường PT của GV dạy phương pháp Huỳnh Thị Ngọc Kiều Hội thảo KH (trường kết hợp với Sở GD – ĐT)   SPXH
12 Các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường ĐH Phạm Văn Đồng Võ Thị  Thiều Hội thảo nghiên cứu khoa học sinh viên – Trường Đại học Phạm Văn Đồng 6 SPXH
13 Nhận thức của sinh viên về những khó khăn khi nghiên cứu khoa học tại Trường ĐH Phạm Văn Đồng Trần Thị Kim Huệ Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng NCKH trong SV, Trường ĐH Phạm Văn Đồng” 26-32 SPXH
14 Một số kinh nghiệm giúp sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn học tốt tác phẩm tự sự trong học phần VHVN hiện đại Trần Thị Thu Hội nghị Chia sẻ kinh nghiệm học tốt do Đoàn trường tổ chức 100-116 SPXH
15 Một số giải pháp nâng cao chất lượng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Trường ĐH Phạm Văn Đồng hiện nay Nguyễn Đăng Động Hội thảo “Công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng giáo viên mầm non, phổ thông tại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025” 105-112 SPXH
16 Một số giải pháp nâng cao kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học Trần Văn Thế Hội thảo “Công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng giáo viên mầm non, phổ thông tại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025” 130-134 SPTN
17 Rèn luyện khả năng sư phạm - Một nhiệm vụ quan trọng trong đào tạo giáo viên mầm non Cao Thị Lệ Huyền Hội thảo “Công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng giáo viên mầm non, phổ thông tại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025” 135-139 SPTN
18 Đổi mới kiểm tra – đánh giá môn tiếng Anh theo cách tiếp cận năng lực học sinh Trần Quốc Việt Hội thảo “Công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng giáo viên mầm non, phổ thông tại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025” 140-145 Ngoại ngữ
19 Công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Phạm Văn Đồng: Thuận lợi, khó khăn và đề xuất Nguyễn Hữu Chấn Hội nghị   Ngoại ngữ
20 Một số đề xuất về đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên của giảng viên và bồi dưỡng cán bộ quản lý Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng Nguyễn Tú Nhi Hội thảo “Công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng giáo viên mầm non, phổ thông tại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025” 146-155 Ngoại ngữ
21 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ” – Góc nhìn từ chi bộ Lý luận chính trị Huỳnh Kim Hoa Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị CT/TW của Bộ chính trị   LLCT
22 Một số kinh nghiệm học tốt các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Trần Công Lượng Hội thảo do Đoàn trường tổ chức 25 - 29 Trung tâm TTTL
23 Vấn đề đào tạo cán bộ thư viện ở Trường Đại học Phạm Văn Đồng Trần Công Lượng Hội thảo khoa học “Công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng giáo viên mầm non, phổ thông tại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025” 156-161 Trung tâm TTTL
24 Chi bộ Công tác HSSV- Trường ĐH Phạm Văn Đồng làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực Trần Công Lượng Hội nghị do BCH Đảng bộ tổ chức   Trung tâm TTTL
25 Công tác đào tạo giáo viên tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng -Thực trạng và một số giải pháp Nguyễn Thanh Hải Hội thảo khoa học “Công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng giáo viên mầm non, phổ thông tại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025” 45-56 Đào tạo
26 Công tác phối hợp điều hành thực tập sư phạm cho sinh viên Trương Hồng Hòa Hội thảo khoa học “Công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng giáo viên mầm non, phổ thông tại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025” 77-80 Đào tạo
27 Công tác đào tạo, đào tạo chuẩn hóa và nâng chuẩn giáo viên mầm non, phổ thông của Trường Đại học Phạm Văn Đồng Bùi Xuân Hướng, Nguyễn Đình Đức Hội thảo khoa học “Công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng giáo viên mầm non, phổ thông tại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025” 36-44 Khảo thí – ĐBCLGD
28 Gắn kết đào tạo và bồi dưỡng: Định hướng của Trường Đại học Phạm Văn Đồng và các trường phổ thông về công tác phát triển đội ngũ giáo viên tỉnh Quảng Ngãi Trần Đức Chí Hội thảo khoa học “Công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng giáo viên mầm non, phổ thông tại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025” 99-104 QLKH & HTQT
29 Xu hướng đào tạo giáo viên của Trường Đại học Phạm Văn Đồng Phạm Nghi Hội thảo khoa học “Công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng giáo viên mầm non, phổ thông tại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025” 57-63 BGH
 
Các tin khác liên quan :

      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2014 16:41 23/04/2020 [447]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2013 16:29 23/04/2020 [447]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2012 16:16 23/04/2020 [447]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC GIA NĂM 2018 16:11 22/04/2020 [447]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO CẤP TỈNH NĂM 2019 15:59 22/04/2020 [447]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO CẤP TỈNH NĂM 2018 15:49 22/04/2020 [447]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO CẤP TỈNH NĂM 2017 15:33 22/04/2020 [447]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2019 15:28 22/04/2020 [447]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2018 15:02 31/12/2019 [448]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2017 14:57 31/12/2019 [447]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2016 14:49 31/12/2019 [447]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2015 14:41 31/12/2019 [447]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2014 14:30 31/12/2019 [447]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2013 09:42 31/12/2019 [447]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2012 09:30 31/12/2019 [447]

       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2018 16:14 20/12/2019 [447]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2017 16:09 20/12/2019 [447]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2016 15:50 20/12/2019 [447]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2015 15:40 20/12/2019 [447]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2014 15:32 20/12/2019 [447]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2013 15:17 20/12/2019 [447]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2012 14:57 20/12/2019 [447]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2017 14:39 20/12/2019 [447]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2016 14:21 20/12/2019 [447]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2015 14:13 20/12/2019 [447]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2013 10:17 19/12/2019 [447]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2012 16:41 24/10/2019 [447]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA 2017 22:42 23/10/2019 [447]

 
 

 Thông báo
 
 Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Thông báo về việt mời viết bài tham dự Diễn đàn Quốc tế hóa Giáo dục đại học lần thứ 5 (FIHE 5)
 Thông báo về việc viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học & Đào tạo Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn
 Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ IX - năm 2021
 Thông báo về việc tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 12 năm 2021
  Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Đổi mới công nghệ cho sự phát triển bền vững - TI4SD2020" - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
 Thông báo về việc xuất bản Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2020
 Thông báo về việc đăng ký đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của cán bộ, giảng viên năm 2021
 Thông báo Đại hội Hội khoa học công nghệ xúc tác và hấp phụ Việt Nam lần thứ 4 và Hội thảo chuyên đề
 Thông báo "V/v tổ chức Hội thảo Quốc tế VietTESOL năm 2020", Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

  

 Tin quan trọng
 
 Quy định về hoạt động của Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Phương pháp Toán Sơ cấp - Khóa 36
 Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thành công Hội thảo Dạy học Vật lí toàn quốc
 GS. Son Sung Don đến dự và trình diễn trong Lễ hội chào mừng năm học mới của Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Thông báo v/v tổ chức Hội thảo khoa học:
 Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Đánh giá hiệu quả của thiết bị trong tập phục hồi chức năng chi dưới cho bệnh nhân”
 Giáo sư Ashley Hollenbeck (Hoa Kỳ) đến thăm và làm việc với Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giao lưu âm nhạc cùng Giáo sư Son Sung Don (Hàn Quốc)
 GS. Son Sung Don trao đổi chuyên môn học thuật tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng

 

 

  

Flag Counter

 
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
- Scientific Management and International Cooperation Office -
☎ 0255 3825366   ✉ qlkh@pdu.edu.vn
Địa chỉ: Phòng A1.308, Tầng 3, Nhà hiệu bộ A1, Trường Đại học Phạm Văn Đồng  
509 Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi