Thứ sáu, 03/02/2023    
Tìm kiếm:    
 DANH MỤC CÔNG BỐ KHOA HỌC
     DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2014 09:42 20/12/2019 [338]
TT Tên bài báo Tên tác giả Hội thảo/Hội nghị Trang Đơn vị
1 Phương pháp và kỷ năng học tập cho sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ Trương Quang Dũng Hội thảo 29 KTCN
2 Thực trạng và giải pháp cho hoạt động NCKH của SV khoa Kỹ Thuật Công Nghệ Trương Quang Dũng Hội thảo 67 KTCN
3 Một số giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học sinh viên Phạm Văn Trung Hội thảo 50-55 KTCN
4 Phương pháp để thực hiện thành công một đề tài NCKH về kỹ thuật ứng dụng Trần Thanh Tùng Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học trong sinh viên 2014” 48 KTCN
5 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên trường Đại học Phạm Văn Đồng Võ Thị Việt Dung Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học trong sinh viên”, Đoàn TNCS HCM trường ĐH Phạm Văn Đồng 17-25 Cơ bản
6 Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên thông qua đổi mới rèn luyện nghiệp vụ sư phạm. Vương Cẩm Hương Hội thảo KH "Công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng giáo viên mầm non, phổ thông tại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025" 113-118 Cơ bản
7 Thực trạng, một số giải pháp về sự phối hợp giữa Trường Đại học Phạm Văn Đồng và các đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong rèn luyện nghiệp vụ sư phạm nói riêng, đào tạo và sử dụng nói chung Nguyễn Viết Trí Hội thảo KH "Công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng giáo viên mầm non, phổ thông tại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025" 91-98 Cơ bản
8 Vấn đề rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho SV Sư phạm ngành Toán, Lý - Bất cập, thực trạng và giải pháp Trần Đức Thịnh Hội thảo khoa học “Công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng giáo viên mầm non, phổ thông tại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025” 119-124 Cơ bản
9 Ứng dụng phương pháp nghi&e