Thứ sáu, 01/12/2023    
Tìm kiếm:    
 DANH MỤC CÔNG BỐ KHOA HỌC
     DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2017 16:09 20/12/2019 [663]
TT Tên bài báo Tên tác giả Hội thảo/Hội nghị Trang Đơn vị
1 Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ trộn các loại bột phosphors 452, 528, 630 - 670nm lên các thông số của WLED chế tạo sử dụng nguồn kích thích UV LED 270nm Trần Thị Kim Nguyệt Hội nghị về Vật liệu và Công nghệ Nano tiến tiến-WANN2017   SPTN
2 Khảo sát tính chất quang của vật liệu BaMgAl10O17: (x%Mn4+;x%Mg2+) chế tạo bằng phương pháp nghiền bi hành tinh năng lượng cao kết hợp với ủ mẫu trong môi trường không khí Trần Thị Kim Nguyệt Hội nghị về Vật liệu và Công nghệ Nano tiến tiến-WANN2017   SPTN
3 Quang điện và thay đổi tư duy sử dụng năng lượng hiệu quả trong phát triển kinh tế bền vững Nguyễn Thùy Linh Diễn đàn năng lượng Việt Nam: Hiện tại và tương lai   KTCN
4 Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên trong các trường đại học hiện nay Trần Thị Thu Hội thảo khoa học "Phát triển năng lực nghiên cứu & công bố khoa học của giảng viên", Trường ĐH Nha Trang 190-196 SPXH
5 Quá trình hình thành và phát triển các khu công nghiệp tại Việt Nam Huỳnh Đinh Phát Hội thảo "Các mô hình khu kinh tế đặc thù tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế" 209-222 Kinh tế
6 Phát triển mô hình khu kinh tế ven biển tại Việt Nam - Bài học từ các con rồng châu Á Bùi Tá Toán Hội thảo "Các mô hình khu kinh tế đặc thù tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế" 200-208 Kinh tế
7 Thu hút sự tham gia của các trường đại học vào các khu công nghệ cao: Kinh nghiệm của Trung Quốc và hàm ý cho khu công nghệ cao Đà Nẵng Nguyễn Thị Huyền Hội thảo "Định hướng chiến lược phát triển khu công nghệ cao Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2030" 169-183 Kinh tế
8 Vai trò trung gian của am hiểu đánh giá trong mối quan hệ giữa gắn kết sản phẩm và chấp nhận giá Nguyễn Thị Huyền Hội thảo "Marketing tại Việt Nam từ lý thuyết đến thực tiễn" 157-168 Kinh tế
9 Theorems of Zorn type and tauberian convergence in weighted spaces of Gaateaux holomorphic functions Liên Vương Lâm Hội nghị Toán học Miền Trung - Tây Nguyên   SPTN
10 Từ xưng hô trong tiếng Việt trong một số trường hợp Đỗ Thị Tường Vi Hội thảo toàn quốc "Ngôn ngữ ở Việt Nam", Trường ĐH Quy Nhơn 1204-1211 SPTN
11 Tính chất quang của bột huỳnh quang không đất hiếm BaMgAl10-2x:xMn4+,xMg2+ chế tạo bằng phương pháp SOL-GEL ứng dụng trong chế tạo LED trăng ẩm Trần Thị Kim Nguyệt Hội nghị Vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ X, Trường ĐH Khoa học-ĐH Huế 560-564 SPTN
12 Đổi mới hoạt động Trung tâm Thông tin - Tư liệu Trường Đại học Phạm Văn Đồng đáp ứng yêu cầu đổi mới sự nghiệp giáo dục Trần Công Lượng Hội thảo "Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến hoạt động thông tin - thư viện", Đà Nẵng   LLCT
13 Kết quả nghiên cứu thí điểm điện mặt trời lắp mái nối lưới tại Việt Nam Nguyễn Thùy Linh Hội nghị khoa học và công nghệ Điện lực toàn quốc 2017 174-187 KTCN
14 Cách tri nhận dân gian về thời tiết trong ca dao tục ngữ của cư dân vùng biển Nam Trung bộ Nguyễn Thị Hồng Huệ Hội thảo "Văn hóa biển Trung Bộ trong xã hội đương đại", Đà Nẵng 151-160 SPXH
15 Lập luận trong bài "Về mẹ chồng nàng dâu" (Ca dao Quảng Ngãi) Phạm Thị Quyên Hội thảo Ngữ học toàn quốc "Ngôn ngữ ở Việt Nam", Quy Nhơn 1497-1503 SPXH
16 Một số biện pháp nâng cao chất lượng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo giáo viên hiện nay Nguyễn Đăng Động Hội thảo quốc gia "Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông" 110-117 SPXH
17 Nhận thức của nam giới về trầm cảm sau sinh ở phụ nữ Trần Thị Kim Huệ Hội thảo toàn quốc "Tâm lý học, giáo dục học với tình yêu, hôn nhân và gia đình 79-90 SPXH
18 Tăng cường giao tiếp tích cực giữa cán bộ y tế với phụ huynh có con rối loạn phổ tự kỷ Trần Thị Kim Huệ Hội thảo khoa học Sở Y tế Quảng Ngãi   SPXH
19 Khó khăn tâm lý của phụ huynh có con rối loạn phổ tự kỷ Trần Thị Kim Huệ Hội thảo khoa học Sở Y tế Quảng Ngãi   SPXH
20 HHUAL: Thuật toán ẩn luật kết hợp hữu ích cao nhạy cảm và một đề xuất cải tiến dựa trên giàn giao Huỳnh Triệu Vỹ Hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần X "FAIR nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin", Đà Nẵng   CNTT
21 Thực trạng và giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ doanh nghiệp trong nước tại tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Ngân Hội thảo "Vai trò của doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững" 235-241 Kinh tế
22 Đóng góp của doanh nghiệp trong phát triển bền vững về kinh tế của Quảng Ngãi trong thời gian qua Cao Anh Thảo, Phạm Đăng Phước Hội thảo "Vai trò của doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững" 272-282 Kinh tế
23 4.0: Lãnh đạo thách thức Nguyễn Thị Thúy Hằng Hội thảo quốc gia Khoa học quản trị và kinh doanh lần VI COMB 833-839 Kinh tế
24 Vai trò của ngân hàng trong tăng cường xanh Phạm Thị Ý Nguyễn Hội thảo "Vai trò của doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững" 104-109 Kinh tế
25 Nâng cao vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi thông qua phát triển dịch vụ hỗ trợ Bùi Tá Toàn, Huỳnh Đinh Phát Hội thảo "Vai trò của doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững" 304-311 Kinh tế
26 Tăng cơ hội cho người nghèo được tham gia và hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Một số khuyến nghị chính sách Huỳnh Đinh Phát Hội thảo "Nghiên cứu kinh tế chính trị học ở Việt Nam: Hiện trạng và những vấn đề đặt ra hiện nay" 178-185 Kinh tế
27 Doanh nghiệp phát triển bền vững xem xét trường hợp tại Quảng Ngãi Nguyễn Thị Hồng Đào Hội thảo "Vai trò của doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững" 21-27 Kinh tế
28 Vai trò của doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường ở tỉnh Quảng Ngãi Trịnh Thị Xuân Vân, Trần Mai Lâm Ái Hội thảo "Vai trò của doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững" 325-332 Kinh tế
29 Nghèo đa chiều: Mô hình định lượng và hàm ý chính sách (trường hợp nghiên cứu ở Đồng bằng sông Cửu Long) Huỳnh Đinh Phát Hội thảo "Kế toán-kiểm toán và kinh tế Việt Nam với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0" 43-56 Kinh tế
30 Đóng góp của khối doanh nghiệp trong tăng trưởng GRDP, tạo việc làm và thu ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2010-2016 Lê Trần Hoài Thương Hội thảo "Vai trò của doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững" 294-303 Kinh tế
 
Các tin khác liên quan :

      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2014 16:41 23/04/2020 [671]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2013 16:29 23/04/2020 [663]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2012 16:16 23/04/2020 [662]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC GIA NĂM 2018 16:11 22/04/2020 [663]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO CẤP TỈNH NĂM 2019 15:59 22/04/2020 [663]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO CẤP TỈNH NĂM 2018 15:49 22/04/2020 [662]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO CẤP TỈNH NĂM 2017 15:33 22/04/2020 [663]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2019 15:28 22/04/2020 [663]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2018 15:02 31/12/2019 [662]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2017 14:57 31/12/2019 [662]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2016 14:49 31/12/2019 [662]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2015 14:41 31/12/2019 [662]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2014 14:30 31/12/2019 [663]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2013 09:42 31/12/2019 [663]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2012 09:30 31/12/2019 [662]

       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2018 16:14 20/12/2019 [662]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2016 15:50 20/12/2019 [664]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2015 15:40 20/12/2019 [662]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2014 15:32 20/12/2019 [663]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2013 15:17 20/12/2019 [663]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2012 14:57 20/12/2019 [662]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2017 14:39 20/12/2019 [663]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2016 14:21 20/12/2019 [664]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2015 14:13 20/12/2019 [662]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2014 09:42 20/12/2019 [662]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2013 10:17 19/12/2019 [664]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2012 16:41 24/10/2019 [663]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA 2017 22:42 23/10/2019 [662]

 
 

 Thông báo
 
 Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Thông báo về việt mời viết bài tham dự Diễn đàn Quốc tế hóa Giáo dục đại học lần thứ 5 (FIHE 5)
 Thông báo về việc viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học & Đào tạo Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn
 Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ IX - năm 2021
 Thông báo về việc tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 12 năm 2021
  Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Đổi mới công nghệ cho sự phát triển bền vững - TI4SD2020" - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
 Thông báo về việc xuất bản Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2020
 Thông báo về việc đăng ký đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của cán bộ, giảng viên năm 2021
 Thông báo Đại hội Hội khoa học công nghệ xúc tác và hấp phụ Việt Nam lần thứ 4 và Hội thảo chuyên đề
 Thông báo "V/v tổ chức Hội thảo Quốc tế VietTESOL năm 2020", Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

  

 Tin quan trọng
 
 Quy định về hoạt động của Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Phương pháp Toán Sơ cấp - Khóa 36
 Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thành công Hội thảo Dạy học Vật lí toàn quốc
 GS. Son Sung Don đến dự và trình diễn trong Lễ hội chào mừng năm học mới của Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Thông báo v/v tổ chức Hội thảo khoa học:
 Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Đánh giá hiệu quả của thiết bị trong tập phục hồi chức năng chi dưới cho bệnh nhân”
 Giáo sư Ashley Hollenbeck (Hoa Kỳ) đến thăm và làm việc với Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giao lưu âm nhạc cùng Giáo sư Son Sung Don (Hàn Quốc)
 GS. Son Sung Don trao đổi chuyên môn học thuật tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng

 

 

  

Flag Counter

 
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
- Scientific Management and International Cooperation Office -
☎ 0255 3825366   ✉ qlkh@pdu.edu.vn
Địa chỉ: Phòng A1.308, Tầng 3, Nhà hiệu bộ A1, Trường Đại học Phạm Văn Đồng  
509 Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi