Thứ sáu, 22/09/2023    
Tìm kiếm:    
 DANH MỤC CÔNG BỐ KHOA HỌC
     DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2015 14:13 20/12/2019 [448]
TT Tên bài báo Tên tác giả Hội thảo/Hội nghị Trang Đơn vị
1 Định hướng phát triển chương trình đào tạo các ngành kỹ thuật - công nghệ theo hướng tiếp cận năng lực Nguyễn Quốc Bảo Hội nghị khoa học về công tác đào tạo   KTCN
2 Tăng cương mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp để phát triển bền vững Nguyễn Đình Hoàng Hội thảo khoa học “Mối quan hệ giữa Trường ĐH Phạm Văn Đồng và doanh Nghiệp” 64-67 KTCN
3 Tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp qua các đợt thực tập tốt nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo Trần Thanh Tùng Hội thảo khoa học “Mối quan hệ giữa Trường ĐH Phạm Văn Đồng và doanh Nghiệp” 118-123 KTCN
4 Một số giải pháp nâng cao sự gắn kết trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, NCKH của khoa KTCN, Trường ĐH. Phạm Văn Đồng theo nhu cầu của các doanh nghiệp hiện nay Trương Quang Dũng Hội thảo khoa học "Mối quan hệ giữa Trường ĐH Phạm Văn Đồng và doanh nghiệp" 57-63 KTCN
5 Nhà trường - Doanh nghiệp và chất lượng đào tạo Nguyễn Quốc Bảo Hội thảo khoa học "Mối quan hệ giữa Trường ĐH Phạm Văn Đồng và doanh nghiệp" 52-56 KTCN
6 Những giải pháp đồng bộ giữa nhà trường với cơ quan, doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 Lương Văn Nghĩa Hội thảo khoa học “Mối qua hệ giữa Trường Đại học Phạm Văn Đồng và doanh nghiệp” 68-75 CNTT
7 Những giải pháp gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo Nguyễn Ánh Hội thảo khoa học “Mối qua hệ giữa Trường Đại học Phạm Văn Đồng và doanh nghiệp” 76-79 CNTT
8 Xây dựng mối liên hệ giữa doanh nghiệp và nhà trường hỗ trợ công tác đào tạo và việc làm cho sinh viên Võ Thị Ngọc Huệ - Nguyễn Trí Nhân Hội thảo khoa học “Mối qua hệ giữa Trường Đại học Phạm Văn Đồng và doanh nghiệp” 80-86 CNTT
9 Quy trình và năng lực thiết lập một kế hoạch đánh giá trên lớp phù hợp Vương Cẩm Hương Hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo”, khoa Cơ bản, Trường ĐH Phạm Văn Đồng 49-59 Cơ bản
10 Nâng cao khả năng ghi nhớ trong thí nghiệm hoá học với phương pháp bàn tay nặn bột Nguyễn Thị Nhi Phương Hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo”, khoa Cơ bản, Trường ĐH Phạm Văn Đồng 87-95 Cơ bản
11 Kiểm tra đánh giá quá trình trong đào tạo tín chỉ - những khó khăn và giải pháp khắc phục Võ Thị Việt Dung Hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo”, khoa Cơ bản, Trường ĐH Phạm Văn Đồng 40-48 Cơ bản
12 Từ kết quả học tập của sinh viên sau ba năm đào tạo theo học chế tín chỉ tại Khoa Cơ bản, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo Võ Thị Lý Hoa Hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo”, khoa Cơ bản, Trường ĐH Phạm Văn Đồng 6-22 Cơ bản
13 Những hoạt động hỗ trợ cần thiết của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tiếp xúc với các doanh nghiệp và có cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp Võ Duy Quân Hội thảo khoa học "Mối quan hệ giữa Trường ĐH Phạm Văn Đồng và doanh Nghiệp" 129-135 Cơ bản
14 Nâng cao chất lượng đào tạo - chìa khóa thúc đẩy việc xây dựng và phát triển mối liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp Bùi Tá Toàn Hội thảo khoa học "Mối quan hệ giữa Trường ĐH Phạm Văn Đồng và doanh Nghiệp" 94-97 Kinh tế
15 Mối quan hệ giữa trường học và doanh nghiệp: Tổng kết lý luận, quan điểm thực tiễn và một số đề xuất Nguyễn Thị Thúy Hằng Hội thảo khoa học "Mối quan hệ giữa Trường ĐH Phạm Văn Đồng và doanh Nghiệp" 98-104 Kinh tế
16 Đánh giá công tác thực tập, thực tế tại doanh nghiệp của sinh viên ngành kế toán – khoa kinh tế Nguyễn Thị Hồng Đào Hội thảo khoa học "Mối quan hệ giữa Trường ĐH Phạm Văn Đồng và doanh Nghiệp" 124-128 Kinh tế
17 Kinh nghiệm ghi nhớ chữ Hán để học tốt các học phần Hán Nôm dành cho sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn Nguyễn Thị Mỹ Thuận Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm học tốt – Trường Đại học Phạm Văn Đồng 67-72 SPXH
18 Tính tích cực học tập của sinh viên – Yếu tố quyết định kết quả học tập Trần Thị Kim Huệ Hội nghị Chia sẻ kinh nghiệm học tốt, LCĐ Khoa SPXH, Trường ĐH Phạm Văn Đồng 11-19 SPXH
19 Một số ý kiến góp phần hoàn thiện nội dung và PPĐG kết quả TTSP của SV hệ GDTH và MN.. Nguyễn Đăng Động Hôi nghị tham vấn công tác TTSP năm 2015 13 SPXH
20 Các biện pháp đẩy mạnh hợp tác giữa trường ĐH Phạm Văn Đồng và DN trong công tác đào tạo hiện nay Nguyễn Đăng Động Hội thảo khoa học “Mối quan hệ giữa Trường ĐH Phạm Văn Đồng và doanh nghiệp” 105-111 SPXH
21 Phát triển kĩ năng mềm cho sinh viên trường đại học Phạm Văn Đồng nhằm góp phần tăng cơ hội việc làm sau tốt nghiệp Trần Thị Thúy Vy- Đặng Thị Hoàng Hà Hội thảo khoa học “Mối quan hệ giữa Trường ĐH PVĐ và doanh nghiệp” 144-154 SPXH
22 Phương pháp học tập hiệu quả theo học chế tín chỉ Trần Thị Thu Hội nghị Chia sẻ kinh nghiệm học tốt do CĐCBGV khoa SPXH tổ chức 13-20 SPXH
23 Phương pháp học và làm bài thi môn văn ở trường đại học, cao đẳng Bùi Văn Thanh Hội nghị Chia sẻ kinh nghiệm học tốt do CĐCBGV khoa SPXH tổ chức 42-47 SPXH
24 Tham luận: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- Việc học ngoại ngữ của Bác Hồ Nguyễn Tú Nhi Hội nghị   Ngoại ngữ
25 Một số đề xuất nâng cao năng lực ngoại ngữ của sinh viên nhằm giúp sinh viên đạt chuẩn khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và đáp ứng yêu cầu công việc sau khi ra trường Nguyễn Tú Nhi Hội thảo khoa học “Mối quan hệ giữa Trường Đại học Phạm Văn Đồng và doanh nghiệp” 136-143 Ngoại ngữ
26 Gắn kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp dưới góc nhìn đa chiều Nguyễn Thanh Hải Hội thảo khoa học “Mối quan hệ giữa Trường Đại học Phạm Văn Đồng và doanh nghiệp” 44-51 Đào tạo
27 Một số giải pháp gắn kết giữa Trường ĐH Phạm Văn Đồng và doanh nghiệp trong công tác thực tập Nguyễn Thị Bình Minh Hội thảo khoa học “Mối quan hệ giữa Trường Đại học Phạm Văn Đồng và doanh nghiệp” 112-117 Đào tạo
28 Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên: cầu nối giữa nhà trường và doanh nghiệp Châu Văn Lương Hội thảo khoa học “Mối quan hệ giữa Trường Đại học Phạm Văn Đồng và doanh nghiệp” 40-43 BGH
29 Hiệu quả sử dụng nguồn học bổng từ phía doanh nghiệp tài trợ cho sinh viên trong thời gian qua Nguyễn Đình Liên Hội thảo khoa học “Mối quan hệ giữa Trường Đại học Phạm Văn Đồng và doanh nghiệp” 155-157 CT-HSSV
30 Mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp về đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Trần Thị Khanh Hội thảo khoa học “Mối quan hệ giữa Trường Đại học Phạm Văn Đồng và doanh nghiệp” 157-161 KHTC
31 Thực trạng và giải pháp phát triển đào tạo đại học bằng 2 nhằm phục vụ nhu cầu nhân lực trong các tổ chức cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Trương Vạn Trình Hội thảo khoa học “Mối quan hệ giữa Trường Đại học Phạm Văn Đồng và doanh nghiệp” 162-167 Trung tâm ĐTTX
 
Các tin khác liên quan :

      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2014 16:41 23/04/2020 [447]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2013 16:29 23/04/2020 [447]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2012 16:16 23/04/2020 [448]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC GIA NĂM 2018 16:11 22/04/2020 [447]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO CẤP TỈNH NĂM 2019 15:59 22/04/2020 [448]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO CẤP TỈNH NĂM 2018 15:49 22/04/2020 [447]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO CẤP TỈNH NĂM 2017 15:33 22/04/2020 [447]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2019 15:28 22/04/2020 [448]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2018 15:02 31/12/2019 [449]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2017 14:57 31/12/2019 [447]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2016 14:49 31/12/2019 [447]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2015 14:41 31/12/2019 [448]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2014 14:30 31/12/2019 [447]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2013 09:42 31/12/2019 [447]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2012 09:30 31/12/2019 [448]

       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2018 16:14 20/12/2019 [447]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2017 16:09 20/12/2019 [447]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2016 15:50 20/12/2019 [447]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2015 15:40 20/12/2019 [447]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2014 15:32 20/12/2019 [447]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2013 15:17 20/12/2019 [447]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2012 14:57 20/12/2019 [447]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2017 14:39 20/12/2019 [447]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2016 14:21 20/12/2019 [447]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2014 09:42 20/12/2019 [448]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2013 10:17 19/12/2019 [447]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2012 16:41 24/10/2019 [448]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA 2017 22:42 23/10/2019 [448]

 
 

 Thông báo
 
 Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Thông báo về việt mời viết bài tham dự Diễn đàn Quốc tế hóa Giáo dục đại học lần thứ 5 (FIHE 5)
 Thông báo về việc viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học & Đào tạo Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn
 Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ IX - năm 2021
 Thông báo về việc tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 12 năm 2021
  Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Đổi mới công nghệ cho sự phát triển bền vững - TI4SD2020" - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
 Thông báo về việc xuất bản Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2020
 Thông báo về việc đăng ký đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của cán bộ, giảng viên năm 2021
 Thông báo Đại hội Hội khoa học công nghệ xúc tác và hấp phụ Việt Nam lần thứ 4 và Hội thảo chuyên đề
 Thông báo "V/v tổ chức Hội thảo Quốc tế VietTESOL năm 2020", Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

  

 Tin quan trọng
 
 Quy định về hoạt động của Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Phương pháp Toán Sơ cấp - Khóa 36
 Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thành công Hội thảo Dạy học Vật lí toàn quốc
 GS. Son Sung Don đến dự và trình diễn trong Lễ hội chào mừng năm học mới của Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Thông báo v/v tổ chức Hội thảo khoa học:
 Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Đánh giá hiệu quả của thiết bị trong tập phục hồi chức năng chi dưới cho bệnh nhân”
 Giáo sư Ashley Hollenbeck (Hoa Kỳ) đến thăm và làm việc với Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giao lưu âm nhạc cùng Giáo sư Son Sung Don (Hàn Quốc)
 GS. Son Sung Don trao đổi chuyên môn học thuật tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng

 

 

  

Flag Counter

 
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
- Scientific Management and International Cooperation Office -
☎ 0255 3825366   ✉ qlkh@pdu.edu.vn
Địa chỉ: Phòng A1.308, Tầng 3, Nhà hiệu bộ A1, Trường Đại học Phạm Văn Đồng  
509 Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi