Thứ sáu, 01/12/2023    
Tìm kiếm:    
 DANH MỤC CÔNG BỐ KHOA HỌC
     DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2013 15:17 20/12/2019 [663]
TT Tên bài báo Tên tác giả Hội thảo/Hội nghị Trang Đơn vị
1 Axion in a 3-3-1 model with right handed neutrinos Trần Đình Thám Hội nghị vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 38 tại Đà Nẵng   BGH
2 3-3-1-1 model for dark matter Trần Đình Thám Hội nghị vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 38 tại Đà Nẵng   BGH
3 Nghiên cứu đáp ứng quá độ của mô hình điều khiển vị trí xylanh khí nén bằng phương pháp điều khiển trượtv Đào Minh Đức Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Cơ Khí VCM-2013   KTCN
4 Application of Genetic Algorithm to design the PID Controller for DC Motor Tran Thanh Tung and Pham Dang Phuoc Conference on Science and Technology – International Symposium on Mechatronics and Robotics (ISMR13) 45 KTCN
5 A study on adaptive control of squeegee in screen printer with unknown parameters Phạm Đăng Phước, Phạm Văn Anh Hội nghị điều khiển và tự động hóa toàn quốc, 2013 886-893 KTCN
6 Phân lập và xác định tính chất hóa lý của enzyme carboxymethyl cellulase từ Trichoderma asperellum Nguyễn Hồng Vân, Hoàng Tấn Quảng, Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Nguyễn Hữu Nhân, Cao Đăng Nguyên, Nguyễn Hoàng Lộc Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc năm 2013 (quyển 1) 569-573 KTCN
7 Tạo dòng và biểu hiện gen mã hóa tiểu đơn vị kháng nguyên bám dính 987P từ Escherichia coli 13NT Nguyễn Hoàng Lộc, Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Đoàn Thị Tám, Hoàng Tấn Quảng, Trần Thúy Lan, Lê Quốc Việt, Phan Văn Quyết, Đinh Thị Bích Lân, Phùng Thăng Long Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc năm 2013 (quyển 1) 312-316 KTCN
8 Evaluating the efficiency for clustering mobile Ad Hoc networks for AODV and DSR protocol Nguyễn Trí Nhân – Võ Thanh Tú Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thức VI – Fair Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin 9 CNTT
9 Vài suy nghĩ về dạy tiếng Việt cho Lưu học sinh Lào tại trường ĐH Phạm Văn Đồng - Quảng Ngãi Huỳnh Thị Ngọc Kiều Hội thảo   SPXH
10 Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục – nhìn từ cấu trúc quá trình giáo dục. Trần Thị Kim Huệ Kỷ yếu hội thảo khoa học Đổi mởi PPGD góp phần đổi mới căn bản và toàn diện GD và ĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu 13-18 SPXH
11 Day học tình huống – Phương pháp dạy học hiệu quả trong môn Giáo dục học Trần Thị Kim Huệ Kỷ yếu hội thảo khoa học Đổi mới PP giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo của người học, Trường ĐH Thủ Dầu Một   SPXH
12 Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh trưởng của giống lợn cỏ địa phương huyện A lưới, Thừa Thiên Huế Nguyễn Thị Tường Vy Kỷ yếu Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các trường sư phạm toàn quốc lần thứ 2 591-600 SPTN
13 Hồ sơ điện tử và việc thúc đẩy quá trình học tập của sinh viên Trần Thị Mai Đào Hội nghị hướng tới xã hội học tập hỗ trợ chất lượng dạy và học tại Việt Nam do Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và VVOB Việt Nam phối hợp tổ chức, 22-23/8/2013, Hà Nội 39 QLKH & HTQT
14 Đề xuất mô hình dạy học môn Văn học Anh và Văn học Mỹ nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của sinh viên chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh Trần Thị Mai Đào Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc, lần thứ III,2013, Đà Nẵng 463 QLKH & HTQT
15 Một số đánh giá, kết luận, trao đổi về việc thực hiện chương trình các môn LLCT theo QĐ 52/2008 – BGD&ĐT tại trường Đại học Phạm Văn Đông – Quảng Ngãi. Huỳnh Kim Hoa Bộ Giáo dục và đào tạo: Hội nghị tập huấn giảng viên LLCT các trường ĐH & CĐ tại Nha Trang   LLCT
16 Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn giáo dục công dân ở trường phổ thông Đinh Thị Thúy Kiều Bộ Giáo dục và đào tạo: Hội thảo quốc gia về “Giáo dục đạo đức – công dân trong giáo dục phổ thông Việt Nam 441 - 451 LLCT
17 Dạy kỹ năng sử dụng công nghệ cho sinh viên khoa giáo dục chính trị góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giáo dục công dân Đinh Thị Thúy Kiều Bộ Giáo dục và đào tạo: Hội thảo quốc gia về “Giáo dục đạo đức – công dân trong giáo dục phổ thông Việt Nam” 712 - 720 LLCT
 
Các tin khác liên quan :

      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2014 16:41 23/04/2020 [671]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2013 16:29 23/04/2020 [663]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2012 16:16 23/04/2020 [662]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC GIA NĂM 2018 16:11 22/04/2020 [663]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO CẤP TỈNH NĂM 2019 15:59 22/04/2020 [663]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO CẤP TỈNH NĂM 2018 15:49 22/04/2020 [662]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO CẤP TỈNH NĂM 2017 15:33 22/04/2020 [663]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2019 15:28 22/04/2020 [663]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2018 15:02 31/12/2019 [662]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2017 14:57 31/12/2019 [662]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2016 14:49 31/12/2019 [662]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2015 14:41 31/12/2019 [662]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2014 14:30 31/12/2019 [662]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2013 09:42 31/12/2019 [663]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2012 09:30 31/12/2019 [662]

       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2018 16:14 20/12/2019 [662]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2017 16:09 20/12/2019 [662]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2016 15:50 20/12/2019 [664]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2015 15:40 20/12/2019 [662]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2014 15:32 20/12/2019 [663]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2012 14:57 20/12/2019 [662]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2017 14:39 20/12/2019 [663]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2016 14:21 20/12/2019 [664]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2015 14:13 20/12/2019 [662]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2014 09:42 20/12/2019 [662]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2013 10:17 19/12/2019 [664]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2012 16:41 24/10/2019 [663]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA 2017 22:42 23/10/2019 [662]

 
 

 Thông báo
 
 Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Thông báo về việt mời viết bài tham dự Diễn đàn Quốc tế hóa Giáo dục đại học lần thứ 5 (FIHE 5)
 Thông báo về việc viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học & Đào tạo Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn
 Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ IX - năm 2021
 Thông báo về việc tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 12 năm 2021
  Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Đổi mới công nghệ cho sự phát triển bền vững - TI4SD2020" - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
 Thông báo về việc xuất bản Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2020
 Thông báo về việc đăng ký đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của cán bộ, giảng viên năm 2021
 Thông báo Đại hội Hội khoa học công nghệ xúc tác và hấp phụ Việt Nam lần thứ 4 và Hội thảo chuyên đề
 Thông báo "V/v tổ chức Hội thảo Quốc tế VietTESOL năm 2020", Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

  

 Tin quan trọng
 
 Quy định về hoạt động của Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Phương pháp Toán Sơ cấp - Khóa 36
 Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thành công Hội thảo Dạy học Vật lí toàn quốc
 GS. Son Sung Don đến dự và trình diễn trong Lễ hội chào mừng năm học mới của Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Thông báo v/v tổ chức Hội thảo khoa học:
 Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Đánh giá hiệu quả của thiết bị trong tập phục hồi chức năng chi dưới cho bệnh nhân”
 Giáo sư Ashley Hollenbeck (Hoa Kỳ) đến thăm và làm việc với Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giao lưu âm nhạc cùng Giáo sư Son Sung Don (Hàn Quốc)
 GS. Son Sung Don trao đổi chuyên môn học thuật tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng

 

 

  

Flag Counter

 
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
- Scientific Management and International Cooperation Office -
☎ 0255 3825366   ✉ qlkh@pdu.edu.vn
Địa chỉ: Phòng A1.308, Tầng 3, Nhà hiệu bộ A1, Trường Đại học Phạm Văn Đồng  
509 Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi