Thứ sáu, 22/09/2023    
Tìm kiếm:    
 DANH MỤC CÔNG BỐ KHOA HỌC
     DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2016 15:50 20/12/2019 [448]
TT Tên bài báo Tên tác giả Hội thảo/Hội nghị Trang Đơn vị
1 Lepton flavor violating decay of neutral Higgs in seesaw models Trần Đình Thám Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 41 tại Nha Trang   BGH
2 Thực trạng và giải pháp để nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm của giảng viên trường đại học địa phương đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay Trần Đình Thám Kỷ yếu Hội thảo quốc gia "Đào tạo giáo viên tại các trường đại học đa ngành đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay" - Trường Đại học Thủ đô Hà Nội   BGH
3 The simplest 3-3-1 model Trần Đình Thám Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 41 tại Nha Trang   BGH
4 Điện mặt trời lắp mái nối lưới - Nguồn năng lượng cho các ngôi nhà thông minh và phát triển bền vững Nguyễn Thùy Linh Diễn đàn năng lượng Việt Nam 2016: Thách thức cho phát triển bền vững   KTCN
5 Nghiên cứu đáp ứng quá độ của cơ cấu tập phục hồi chức năng cánh tay khi sử dụng xylanh khí nén Đào Minh Đức Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc lần thứ 8 về Cơ Điện tử-2016 389-394 KTCN
6 Potentials of aerobic granular sludge membrane bioreactor (AGMBR) in wastewater treatment Trương Thị Bích Hồng The 5th International Conference on Environment and Natural Resources, Ho Chi Minh City, Vietnam 323-333 KTCN
7 Using Levenberg – Marquardt Method to estimate the thermal properties on the cylindrical fin Nguyễn Quận National Conference on Mechanical & Transportation Engineering, 13th Oct, 2016, HUST, Hanoi, Vietnam   KTCN
8 Tối ưu hóa chế độ cắt khi tiện thép S45C bằng phương pháp Respone surface methodology Nguyễn Quận Hội Nghị KH&CN Toàn Quốc về Cơ Khí – Động Lực, 13/10/2016 tại ĐH Bách Khoa Hà Nội 185-191 KTCN
9 The flexible pectoral fin for fish robot: A modeling approach and propulsive efficiency comparison between several fin types Phạm Văn Anh Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc (VCM 2016) 269-278 KTCN
10 Giảng dạy thiết kế hệ thống cơ điện tử qua đồ án Trần Thanh Tùng Hội nghị toàn quốc làn thứ 8 về Cơ điện tử- VCM 2016 416 KTCN
11 Thiết kế lược đồ lớp UML có yếu tố thời gian từ mô hình TimeER Nguyễn Văn Toán Hội nghị Khoa học Công nghệ Quốc gia lần thứ IX (FAIR) 713-720 CNTT
12 Liên kết kinh doanh: tạo dựng mối quan hệ từ phẩm chất cá nhân lãnh đạo Nguyễn Thị Thúy Hằng Hội thảo COMB 2016 12 Kinh tế
13 Chiến lược mở rộng thương hiệu và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tại Việt Nam Nguyễn Hoàng Ngân Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh – COMB 2016 254-261 Kinh tế
14 Lý thuyết "Cái vòng luẩn quẩn " và "Cú hích từ bên ngoài" của Samuelson: Trường hợp thu hút FDI nội khối Asean và Việt Nam Huỳnh Đinh Phát Hội thảo ""Định vị kinh tế Việt Nam trong cộng đồng kinh tế Asean 170-181 Kinh tế
15 Ứng dụng mô hình SEM trong kiểm định tác động của động cơ học tập, tính kiên định và giá trị học tập đến chất lượng sống trong học tập của sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng Nguyễn Hoàng Ngân Hội thảo quốc gia “Thống kê và tin học ứng dụng” – NCASI 2016 492-500 Kinh tế
16 Thực trạng về năng lực tự học của sinh viên ngành sư phạm Hóa và phát triển năng lực tự học của sinh viên trong dạy học hóa học hữu cơ thông qua phương pháp dạy học dự án Vương Cẩm Hương HTKH cấp quốc gia “ Đổi mới phương pháp giảng dạy trong các trường sư phạm theo hướng phát triển năng lực người học” 369-376 Cơ bản
17 Tối ưu hóa quá trình transeste hóa xúc tác kiềm điều chế biodiesel từ dầu hạt cao su sử dụng phương pháp bề mặt đáp ứng Võ Thị Việt Dung Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc 2016, Trường ĐH Hoa Sen 203-212 Cơ bản
18 Cuộc vận động khởi nghĩa của Việt Nam Quang Phục hội ở Trung Kỳ năm 1916 qua cách nhìn của Huỳnh Thúc Kháng Nguyễn Văn Hưng Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: 100 năm khởi nghĩa Việt nam Quang phục hội tại Tam Kỳ (1916-2016) 594 SPXH
19 Một số yêu cầu đôi với GV và SV trong quá trình tổ chức DH theo HCTC Nguyễn Thị Thu Biên HT "Đổi mới công tác đào tạo ở các trường CĐ, ĐH trong thời kỳ hội nhập quốc tế", CĐCP Huế 184 SPXH
20 Nhận thức lại những chuẩn mực và điển phạm lịch sử - biểu hiện ý thức nữ quyền trong sáng tác Võ Thị Hảo Trần Thị Thúy Vy Hội thảo quốc gia “Văn học Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa”tại Đà Nẵng 834 SPXH
21 Tình yêu nước, ý thức tự cường trong thơ văn phong trào Duy Tân, Khất thuế và Việt Nam Quang phục hội ở Quảng Ngãi Nguyễn Diên Xướng Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: 100 năm khởi nghĩa Việt nam Quang phục hội tại Tam Kỳ (1916-2016) 579 SPXH
22 Xung đột giữa văn minh và tự nhiên trong tác phẩm Jack London nhìn từ lí thuyết phê bình sinh thái Bùi Văn Thanh Hội thảo Sau đại học ngành Ngữ văn, Trường ĐHSP Hà Nội 291-298 SPXH
23 Tình yêu nước, ý thức tự cường trong thơ văn phong trào Duy Tân, khất thuế và Việt Nam quang phục hội ở Quảng Ngãi Bùi Văn Thanh Hội thảo 100 năm khởi nghĩa Việt Nam quang phục hội tại phủ Tam Kỳ (1916-1926) 579-584 SPXH
24 Vận dụng quan điểm của A.X. Makarenko về nhà giáo dục vào việc xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam Trần Thị Kim Huệ Hội thảo khoa học Quốc gia "Tâm lý học, giáo dục học với việc thực hiện nghị quyết 29/NQ-TW của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo" 91-100 SPXH
25 Đào tạo gắn với nhu cầu xã hội - Thách thức đối với các trường sư phạm địa phương Trần Thị Kim Huệ Hội thảo khoa học Quốc gia "70 năm sư phạm Việt Nam - Đổi mới và phát triển" 222-228 SPXH
26 Trung tâm Thông tin - Tư liệu Trường Đại học Phạm Văn Đồng với việc phát triển năng lực người dùng tin trong quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Trần Công Lượng Hội thảo thư viện toàn quốc - Thư viện đại học cà cao đẳng 142-144 Trung tâm TTTL
27 Knowledge, attitude and behaviours associated with reproductive health of students of Hue University of Education Nguyễn Thị Tường Vy Proceeding of the 2nd National scientific conference on Biological Research and Teaching, Vietnam, Da Nang 877-886 SPTN
28 Ước tính lượng khí Metan phát thải từ hệ thống nuôi bò thịt bán thâm canh quy mô nông hộ tại Quảng Nam Nguyễn Thị Tường Vy Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam lần thứ 2 940-946 SPTN
29 Ngôn ngữ trên internet và việc bảo vệ, phát triển tiếng Việt trong bối cảnh hiện nay Trần Thị Mai Đào Kỷ yếu Hội thảo của Hội Ngôn Ngữ học Việt Nam   QLKH & HTQT
30 Những tiêu điểm về tôn giáo của F.Nietzsche qua bộ ba kinh điển "Zarathoustra đã nói như thế", "Kẻ phản Kitô" và "Ecce Homo". Phùng Thị Phương Thảo Cuốn sách "Triết học tôn giáo với những vấn đề nhân sinh quan: Lý luận và thực tiễn", Nxb Tôn giáo, 2016 58 LLCT
31 Vận dụng phương pháp luận của Francis Bacon trong dạy học lịch sử triết học Đinh Thị Thúy Kiều Hội thảo quốc gia về “Nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị trong xu thế toàn cầu hóa”, Trường ĐHSPHN 313-320 LLCT
32 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới trong việc bồi dưỡng nhân cách cho sinh viên sư phạm thông qua công tác giảng dạy các môn lý luận chính trị Đinh Thị Thúy Kiều Hội thảo quốc gia về “Nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị trong xu thế toàn cầu hóa”, Trường ĐHSPHN 527-534 LLCT
33 Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng Huỳnh Kim Hoa Hội đồng phối hợp PB, GDPL: Hội thảo hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam “Đổi mới phương hướng, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh” 50–53 LLCT
34 Phân tích độ tin cậy thâm máy CNC gia công gỗ theo chỉ tiêu độ cứng Trần Văn Thùy Hội nghị KH&CN toàn quốc về cơ khí - động lực 244-249 KTCN
35 Nghiên cứu đáp ứng của cơ cấu tập phục hồi khớp khuỷu tay và cổ tay khi sử dụng xylanh khí nén Đào Minh Đức Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc lần thứ 8 về Cơ Điện tử-2016 337-341 KTCN
36 Phát triển năng lực sáng tạo trong học tập cho sinh viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo hiện nay Võ Thị Thiều Hội thảo Quốc gia ngày 10/12/2016, Hà Nội 486-492 SPXH
37 Những giải pháp đồng bộ trong đào tạo nguồn nhân lực CNTT tỉnh Quảng Ngãi Lương Văn Nghĩa Đặc san số 32, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi 5-8 CNTT
38 Nghiên cứu sự ảnh hưởng các tố chất thể lực chuyên môn đến thành tích chạy 100m của nam sinh viên ngành Giáo dục thể chất Trường ĐH Phạm Văn Đồng Nguyễn Hoàng Duy Hội thảo" Hội nhập quốc tế về giáo dục thể chất và thể dục thể thao: Cơ hội và thách thức" 295-305 Cơ bản
39 Lạm bàn về đo lường nghèo theo cách tiếp cận nghèo đa chiều ở Việt Nam Huỳnh Đinh Phát Hội thảo "Giảm nghèo đa chiều ở thành phố Hồ Chí Minh: Vấn đề và triển vọng" 89-105 Kinh tế
 
Các tin khác liên quan :

      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2014 16:41 23/04/2020 [447]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2013 16:29 23/04/2020 [447]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2012 16:16 23/04/2020 [448]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC GIA NĂM 2018 16:11 22/04/2020 [447]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO CẤP TỈNH NĂM 2019 15:59 22/04/2020 [448]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO CẤP TỈNH NĂM 2018 15:49 22/04/2020 [447]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO CẤP TỈNH NĂM 2017 15:33 22/04/2020 [447]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2019 15:28 22/04/2020 [448]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2018 15:02 31/12/2019 [449]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2017 14:57 31/12/2019 [447]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2016 14:49 31/12/2019 [447]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2015 14:41 31/12/2019 [448]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2014 14:30 31/12/2019 [447]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2013 09:42 31/12/2019 [448]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2012 09:30 31/12/2019 [448]

       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2018 16:14 20/12/2019 [447]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2017 16:09 20/12/2019 [447]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2015 15:40 20/12/2019 [447]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2014 15:32 20/12/2019 [447]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2013 15:17 20/12/2019 [447]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2012 14:57 20/12/2019 [447]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2017 14:39 20/12/2019 [447]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2016 14:21 20/12/2019 [448]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2015 14:13 20/12/2019 [448]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2014 09:42 20/12/2019 [448]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2013 10:17 19/12/2019 [447]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2012 16:41 24/10/2019 [448]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA 2017 22:42 23/10/2019 [448]

 
 

 Thông báo
 
 Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Thông báo về việt mời viết bài tham dự Diễn đàn Quốc tế hóa Giáo dục đại học lần thứ 5 (FIHE 5)
 Thông báo về việc viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học & Đào tạo Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn
 Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ IX - năm 2021
 Thông báo về việc tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 12 năm 2021
  Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Đổi mới công nghệ cho sự phát triển bền vững - TI4SD2020" - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
 Thông báo về việc xuất bản Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2020
 Thông báo về việc đăng ký đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của cán bộ, giảng viên năm 2021
 Thông báo Đại hội Hội khoa học công nghệ xúc tác và hấp phụ Việt Nam lần thứ 4 và Hội thảo chuyên đề
 Thông báo "V/v tổ chức Hội thảo Quốc tế VietTESOL năm 2020", Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

  

 Tin quan trọng
 
 Quy định về hoạt động của Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Phương pháp Toán Sơ cấp - Khóa 36
 Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thành công Hội thảo Dạy học Vật lí toàn quốc
 GS. Son Sung Don đến dự và trình diễn trong Lễ hội chào mừng năm học mới của Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Thông báo v/v tổ chức Hội thảo khoa học:
 Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Đánh giá hiệu quả của thiết bị trong tập phục hồi chức năng chi dưới cho bệnh nhân”
 Giáo sư Ashley Hollenbeck (Hoa Kỳ) đến thăm và làm việc với Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giao lưu âm nhạc cùng Giáo sư Son Sung Don (Hàn Quốc)
 GS. Son Sung Don trao đổi chuyên môn học thuật tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng

 

 

  

Flag Counter

 
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
- Scientific Management and International Cooperation Office -
☎ 0255 3825366   ✉ qlkh@pdu.edu.vn
Địa chỉ: Phòng A1.308, Tầng 3, Nhà hiệu bộ A1, Trường Đại học Phạm Văn Đồng  
509 Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi