Thứ hai, 04/12/2023    
Tìm kiếm:    
 DANH MỤC CÔNG BỐ KHOA HỌC
     DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2013 10:17 19/12/2019 [669]
TT Tên bài báo Tên tác giả Hội thảo/ Hội nghị Trang Đơn vị
1 "Tương tác 3T" và "Tư duy 3H" trong đào tạo theo học chế tín chỉ Nguyễn Quốc Bảo Hội thảo khoa học "Phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ", p.39-43 39-43 KTCN
2 Giải pháp khắc phục việc học tập thụ động của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ Nguyễn Hoàng Lĩnh Hội thảo khoa học "Phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ", p.93-96 93-96 KTCN
3 Một số vấn đề tồn tại trong công tác dạy học theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng Nguyễn Đình Hoàng Hội thảo khoa học "Phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ", p.50-52 50-52 KTCN
4 Nâng cao chất lượng tự học của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ Trương Quang Dũng Hội thảo khoa học "Phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ", p.83-88 83-88 KTCN
5 Những bất cập mang tính chủ quan trong giai đoạn đầu chuyển đổi hình thức đào tạo tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng Phạm Khánh Bảo Hội thảo khoa học "Phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ", p.72-75 72-75 CNTT
6 Tăng cường hoạt động tự học cho sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng nhằm đáp ứng mô hình đào tạo theo học chế tín chỉ Võ Thị Ngọc Huệ Hội thảo khoa học "Phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ", p.135-140 135-140 CNTT
7 Nâng cao vai trò cố vấn học tập trong đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng Huỳnh Triệu Vỹ Hội thảo khoa học "Phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ", p.180-185 180-185 CNTT
8 Vai trò của GVCN trong quá trình nâng cao chất lượng học của sinh viên Trần Văn Hạnh Hội nghị GVCN-CVHT, p.5-6 5-6 Cơ bản
9 Kinh nghiệm hướng dẫn và giải pháp nâng cao hiệu quả sinh viên nghiên cứu khoa học Võ Thị Việt Dung Hội thảo khoa học “Chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học trong sinh viên”, Đoàn TNCS HCM Trường ĐH Phạm Văn Đồng, p.42-47 42-47 Cơ bản
10 Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học cho sinh viên trương Đại học Phạm Văn Đồng Trần Thị Thu Thủy Hội thảo khoa học "Phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ", p.68-71 68-71 Cơ bản
11 Nhận diện khó khăn và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo chương trình cao đẳng sư phạm đơn ngành theo học chế tín chỉ tại Khoa Cơ bản Võ Thị Lý Hoa Hội thảo khoa học "Phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ", p.44-49 44-49 Cơ bản
12 Tổ chức hoạt động học tập theo nhóm trong đào tạo tín chỉ đối với sinh viên chuyên ngành kinh tế Cao Anh Thảo Hội thảo khoa học “Phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ”, p.160-164 160-164 Kinh tế
13 Đào tạo trực tuyến – Mô hình cần được ứng dụng trong hoạt động giảng dạy tín chỉ tại Trường ĐH Phạm Văn Đồng Nguyễn Hoàng Ngân Hội thảo khoa học “Phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ”, p.169-173 169-173 Kinh tế
14 Phát huy khả năng nghiên cứu khoa học đối với sinh viên ngành kinh tế trong học chế tín chỉ Huỳnh Thị Thanh Dung Hội thảo khoa học “Phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ”, p.165-168 165-168 Kinh tế
15 Hoạt động tự học của sinh viên khoa Kinh tế trong phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ Trịnh Thị Xuân Vân Hội thảo khoa học “Phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ”, p.116-119 116-119 Kinh tế
16 Góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy các học phần chuyên ngành kinh tế theo học chế tín chỉ Phạm Thị Ý Nguyện Hội thảo khoa học “Phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ”, p.151-154 151-154 Kinh tế
17 Một số kinh nghiệm về công tác giáo dục kĩ năng sống cho sinh viên lớp chủ nhiệm Ngô Thị Kim Ngọc Hội nghị khoa học: Công tác chủ nhiệm và Cố vấn học tập.   SPXH
18 Những việc làm cần thiết khi xây dựng đề cương nghiên cứu Trần Thị Kim Huệ Kỷ yếu hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học trong sinh viên, Trường ĐH Phạm Văn Đồng 61-69 SPXH
19 Một số yêu cầu đối với giảng viên trong quá trình tổ chức hình thức dạy học cho sinh viên theo phương thức đào tạo tín chỉ Nguyễn Thị Thu Biên Hội thảo khoa học “Phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ” 146-150 SPXH
20 Vài suy nghĩ về dạy học theo học chế tín chỉ ở Trường ĐH Phạm Văn Đồng Huỳnh Thị Ngọc Kiều Hội thảo khoa học “Phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ” 53-56 SPXH
21 Phát huy tính tự chủ của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ Bùi Văn Thanh Hội thảo khoa học “Phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ” 89-92 SPXH
22 Đổi mới vận dụng phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của sinh viên trong giảng dạy bộ môn Tâm lý – giáo dục học theo tín chỉ ở Trường Đại học Phạm Văn Đồng Nguyễn Đăng Động Hội thảo khoa học “Phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ” 155-159 SPXH
23 Một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho sinh viên Nguyễn Đăng Động Hội nghi: Nước sạch - vệ sinh môi trường 42 SPXH
24 Vài suy nghĩ về nghiên cứu khoa học trong sinh viên ở Trường ĐH Phạm Văn Đồng Huỳnh Thị Ngọc Kiều Hội nghị   SPXH
25 Dạy học theo nhóm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo theo học chế tín chỉ cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non Nguyễn Thị Thiện Hội thảo khoa học “Phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ” 111-115 SPTN
26 Khả năng thích ứng với đào tạo theo học chế tín chỉ của giảng viên và sinh viên Khoa Sư phạm Tự nhiên Nguyễn Tú Anh Hội thảo khoa học “Phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ” 33-38 SPTN
27 Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học theo học chế tín chỉ tại Khoa Sư phạm tự nhiên Trường Đại học Phạm Văn Đồng Phan Thông Hội thảo khoa học “Phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ” 141-145 SPTN
28 Thuận lợi, khó khăn và đề xuất về học tín chỉ của sinh viên không chuyên tiếng Anh ở Trường ĐH Phạm Văn Đồng Nguyễn Hữu Chấn Hội thảo khoa học “Phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ” 186-190 Ngoại ngữ
29 Một số tồn tại và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy học theo hệ thống tín chỉ Nguyễn Tú Nhi Hội thảo “Phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ” 62-67 Ngoại ngữ
30 Những điều sinh viên cần biết và một số phương pháp học tập hiệu quả khi học theo tín chỉ Trần Quốc Việt Hội thảo khoa học “Phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ” 97-99 Ngoại ngữ
31 Đào tạo sinh viên cao đẳng sư phạm tiếng Anh theo học chế tín chỉ - cơ sở lý luận và thực tiễn Trần Hữu Ca Hội thảo khoa học “Phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ” 106-110 Ngoại ngữ
32 Những tình huống thường gặp khi áp dụng quy chế 43/2007/QC-BGD&ĐT Bùi Thị Thanh Thúy Hội thảo khoa học “Phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ” 191-193 Ngoại ngữ
33 Sử dụng phương pháp phù hợp để dạy học các học phần tiếng Anh không chuyên theo học chế tín chỉ Trần Thị Mãi Hội thảo khoa học “Phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ” 120-123 Ngoại ngữ
34 Rèn luyện kỹ năng tự học các môn lý luận chính trị trong đào tạo theo tín chỉ tại Trường ĐH Phạm Văn Đồng Lê Thị Lệ Thu Hội thảo khoa học “Phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ” 129-134 LLCT
35 Đôi nét khái quát về sự thay đổi, điều chỉnh, bổ sung trong hoạt động giảng dạy học phần “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin” theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng Huỳnh Kim Hoa Hội thảo khoa học “Phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ” 174-179 LLCT
36 Một số giải pháp nhằm nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường sống Huỳnh Kim Hoa Hội nghị nước sạch - vệ sinh môi trường trường học năm 2013 11-14 LLCT
37 Lồng ghép giáo dục môi trường vào giảng dạy môn Giáo dục chính trị tại Trường ĐH Phạm Văn Đồng Phùng Thị Phương Thảo Hội nghị nước sạch - vệ sinh môi trường trường học 50-53 LLCT
38 Vận dụng một số phương pháp dạy học phát huy năng lực sinh viên qua môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam theo phương thức đào tạo tín chỉ ở trường Đại học Phạm Văn Đồng Trần Công Lượng Hội thảo khoa học “Phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ” 100-106 Trung tâm TTTL
39 Đổi mới quản lý đào tạo và đổi mới phương pháp dạy học đáp ứng yêu cầu của đào tạo theo học chế tín chỉ Nguyễn Thanh Hải Hội thảo khoa học “Phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ” 9-18 Đào tạo
40 Một số vấn đề đào tạo tín chỉ ở Trường Đại học Phạm Văn Đồng Phạm Thanh Hùng Hội thảo “Phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ” 25-28 Đào tạo
41 Vận dụng phương pháp tự học có hướng dẫn theo modun nhằm nâng cao năng lực tự học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học qua dạy học môn Toán Phạm Huy Thông Hội thảo khoa học “Phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ” 76-82 Đào tạo
42 Biện pháp nâng cao chất lượng thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo hệ thông tín chỉ ở Trường Đại học Phạm Văn Đồng Bùi Xuân Hướng Hội thảo khoa học “Phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ” 19-24 Khảo thí – ĐBCLGD
43 Tổ chức giờ lên lớp bằng hình thức làm việc nhóm cho sinh viên học theo hệ thống tín chỉ Trần Tấn Từ Hội thảo khoa học “Phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ” 124-128 Khảo thí – ĐBCLGD
44 Định hướng vai trò người dạy và người học trong phương pháp dạy-học theo phương thức đào tạo tín chỉ Trần Đức Chí Hội thảo khoa học “Phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ” 29-32 QLKH & HTQT
 
Các tin khác liên quan :

      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2014 16:41 23/04/2020 [672]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2013 16:29 23/04/2020 [668]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2012 16:16 23/04/2020 [668]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC GIA NĂM 2018 16:11 22/04/2020 [668]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO CẤP TỈNH NĂM 2019 15:59 22/04/2020 [668]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO CẤP TỈNH NĂM 2018 15:49 22/04/2020 [669]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO CẤP TỈNH NĂM 2017 15:33 22/04/2020 [668]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2019 15:28 22/04/2020 [668]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2018 15:02 31/12/2019 [668]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2017 14:57 31/12/2019 [669]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2016 14:49 31/12/2019 [669]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2015 14:41 31/12/2019 [668]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2014 14:30 31/12/2019 [668]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2013 09:42 31/12/2019 [668]


      DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NĂM 2012 09:30 31/12/2019 [669]

       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2018 16:14 20/12/2019 [668]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2017 16:09 20/12/2019 [668]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2016 15:50 20/12/2019 [668]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2015 15:40 20/12/2019 [668]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2014 15:32 20/12/2019 [668]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2013 15:17 20/12/2019 [668]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ NGOÀI TRƯỜNG NĂM 2012 14:57 20/12/2019 [668]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2017 14:39 20/12/2019 [669]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2016 14:21 20/12/2019 [669]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2015 14:13 20/12/2019 [668]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2014 09:42 20/12/2019 [668]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO/HỘI NGHỊ CẤP TRƯỜNG NĂM 2012 16:41 24/10/2019 [668]
       DANH MỤC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA 2017 22:42 23/10/2019 [668]

 
 

 Thông báo
 
 Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Thông báo về việt mời viết bài tham dự Diễn đàn Quốc tế hóa Giáo dục đại học lần thứ 5 (FIHE 5)
 Thông báo về việc viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học & Đào tạo Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn
 Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ IX - năm 2021
 Thông báo về việc tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 12 năm 2021
  Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Đổi mới công nghệ cho sự phát triển bền vững - TI4SD2020" - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
 Thông báo về việc xuất bản Kỷ yếu nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2020
 Thông báo về việc đăng ký đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của cán bộ, giảng viên năm 2021
 Thông báo Đại hội Hội khoa học công nghệ xúc tác và hấp phụ Việt Nam lần thứ 4 và Hội thảo chuyên đề
 Thông báo "V/v tổ chức Hội thảo Quốc tế VietTESOL năm 2020", Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

  

 Tin quan trọng
 
 Quy định về hoạt động của Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Phương pháp Toán Sơ cấp - Khóa 36
 Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thành công Hội thảo Dạy học Vật lí toàn quốc
 GS. Son Sung Don đến dự và trình diễn trong Lễ hội chào mừng năm học mới của Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Thông báo v/v tổ chức Hội thảo khoa học:
 Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Đánh giá hiệu quả của thiết bị trong tập phục hồi chức năng chi dưới cho bệnh nhân”
 Giáo sư Ashley Hollenbeck (Hoa Kỳ) đến thăm và làm việc với Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Trường Đại học Phạm Văn Đồng Giao lưu âm nhạc cùng Giáo sư Son Sung Don (Hàn Quốc)
 GS. Son Sung Don trao đổi chuyên môn học thuật tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng

 

 

  

Flag Counter

 
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
- Scientific Management and International Cooperation Office -
☎ 0255 3825366   ✉ qlkh@pdu.edu.vn
Địa chỉ: Phòng A1.308, Tầng 3, Nhà hiệu bộ A1, Trường Đại học Phạm Văn Đồng  
509 Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi