Thứ sáu, 27/01/2023    
Tìm kiếm:    
 NĂM 2017
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2017 08:27 17/01/2017 [1256]
1. Chuẩn bị dữ liệu sách mới gửi các khoa, để các khoa lựa chọn giới thiệu cho Trung tâm mua sách 2017.

2.Tiếp tục tổng hợp danh mục học liệu bắt buộc tất cả các môn học do các khoa đề xuất, tham mưu cho trường kế hoạch bổ sung những học liệu còn thiếu để phục vụ đào tạo và theo yêu cầu kiểm định chất lượng giáo dục;

3. Công khai kê khai tài sản của Lãnh đạo đơn vị;

4. Chuẩn bị thanh lý sách báo năm 2017 (theo định kỳ).

5. XD phiếu khảo sát và tổ chức lấy ý kiến trong CBGV về mức độ đáp ứng của thư viện.

6. Hoàn thiện các tiêu chí 9.1; 9.6 trong KĐCLG.

7. Kiểm tra, rà soát lại danh mục báo, tạp chí mất năm 2013 và 2014 và giá tiền tờ báo, tạp chí đã mất hoàn thành trong giữa tháng 1, cuối tháng hoàn thành việc đền bù.

8. Bàn giao báo, tạp chí giữa đ/c My và đ/c Châu.

9. Các bộ phận rà soát lại bảng kê khai tài sản năm 2016.

10. Thực hiện các công việc vệ sinh, an toàn tài sản Trung tâm trong đợt nghỉ tết âm lịch 2017.
 
Các tin khác liên quan :

      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08/2017 08:57 14/08/2017 [3458]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2017 09:27 17/07/2017 [1042]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2017 09:22 17/07/2017 [995]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2017 09:17 17/07/2017 [1033]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2017 10:19 12/05/2017 [1223]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2017 10:10 12/05/2017 [1083]


       KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 2/2017 09:34 06/03/2017 [1234]


 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM