Thứ năm, 05/10/2023    
Tìm kiếm:    
 NĂM 2017
      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 2/2017 09:34 06/03/2017 [525]

 - Báo cáo việc công khai bản kê khai tài sản của Lãnh đạo đơn vị cho Phòng Tổ chức;

- Báo cáo số liệu thống kê giáo trình và tài liệu tham khảo cho Phòng Khảo thí & ĐBCLGD (Đ/c Duyên và các phòng sách);

- Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí 9.1; 9.6 trong KĐCLGD chuẩn bị cho đánh giá CLGD.  

- Nhắc nhỡ các khoa giới thiệu sách mua phục vụ đào tạo năm 2017 (đ/c Lượng)

- Lên danh mục báo, tạp chí mất năm 2013 và 2014 và giá tiền đền bù. (Duyên phụ trách, các đ/c liên quan thực hiện)

- Tiếp tục giải quyết việc bàn giao báo, tạp chí giữa đ/c My và đ/c Châu (số báo, tạp chí tại tầng 5).

- Tiếp tục công việc bàn giao sách phòng sách Tham khảo (Đ/c An và Loan)

- Triển khai thường xuyên công tác thanh lọc tài liệu để thanh lý (dự kiến hè 2017)

- Đ/c Duyên đi học TCCT từ 21/2 - 27/5/2017.

 
Các tin khác liên quan :

      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08/2017 08:57 14/08/2017 [524]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2017 09:27 17/07/2017 [524]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2017 09:22 17/07/2017 [524]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2017 09:17 17/07/2017 [524]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2017 10:19 12/05/2017 [524]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2017 10:10 12/05/2017 [524]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2017 08:27 17/01/2017 [524] Tin mới nhất
 
 DANH MỤC SÁCH MỚI BỔ SUNG NĂM 2020
 Đoàn Dự án Thư viện Việt Nam của tổ chức nước ngoài thăm và trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08/2017
 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 2017
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2017
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2017
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2017
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2017
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2017
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2017

 TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU
Nhà A2, 509 Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi
Điện thoại: 0255.3828488