Thứ sáu, 09/12/2022    
Tìm kiếm:    
 NĂM 2017
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08/2017 08:57 14/08/2017 [3391]

 1. XD danh mục sách 09 ngành đại học chưa có ở TTTT - TL đề nghị mua.

2. XD tủ sách chuyên môn cho khoa LLCT và 04 khoa NN, Tự nhiên, Hóa - Sinh - Môi trường và TD - An ninh quốc phòng.
 
3. Phân loại hiện vật, xây dựng mô hình, lấy ý kiến lãnh đạo về phòng truyền thống của Trường;
 
4. Phân loại hiện vật, xây dựng phòng trưng bày thành tựu 10 năm xây dựng và phát triển Trường ĐH Phạm Văn Đồng;
 
5. Phục vụ giáo trình, tài liệu cho CBVC và HSSV năm học mới;
 
6. Triển khai thực hiện các yêu cầu kiểm định chất lượng giáo dục, nhất là tiêu chí thư viện.
 
7. Tập huấn cho CBVC đơn vị về công tác đánh giá ngoài chất lượng giáo dục của trường;
 
8. Phối hợp Phòng Công tác HSSV, hướng dẫn HSSV về kỹ năng khai thác thông tin tại TTTT - TL trong tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu năm học.
 
9. Thực hiện các công việc đánh giá ngoài (tập huấn, tổng vệ sinh...);
 
10. Tổng hợp đền bù sách HK II (2016 - 2017), nộp tiền cho KH - TC;
 
11. Xây dựng phiếu khảo sát HSSV năm học 2017 - 2018./.
 
Các tin khác liên quan :

      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2017 09:27 17/07/2017 [1026]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2017 09:22 17/07/2017 [976]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2017 09:17 17/07/2017 [1017]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2017 10:19 12/05/2017 [1205]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2017 10:10 12/05/2017 [1066]


       KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 2/2017 09:34 06/03/2017 [1215]


      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2017 08:27 17/01/2017 [1235]


 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM