Thứ tư, 18/05/2022     Địa chỉ đáng tin cậy đào tạo, bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ, tin học. Thường xuyên tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ
Tìm kiếm:    

 

 

 

 

 Thông báo
 
 Thông báo Khai giảng Lớp Bồi dưỡng CNTT cho CB,CC,VC tỉnh Quảng Ngãi (Lớp thứ 2)
 Bế giảng Lớp bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT (Lớp thứ nhất)
 Trường Đại học Phạm Văn Đồng đã phối hợp với Sở Nội vụ triển khai tổ chức Khóa Bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin năm 2022
 Thông báo Khai giảng Lớp Bồi dưỡng CNTT cho CB,CC,VC tỉnh Quảng Ngãi
 Quyết định phê duyệt kết quả thi Ngoại ngữ - Tin học, kỳ thi ngày 24/4/2022
 Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 24/4/2022
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 29/5/2022
 Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 24/4/2022
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 24/4/2022
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 24/4/2022
Lịch thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản

 QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN
     Quyết định phê duyệt kết quả thi Ngoại ngữ - Tin học, kỳ thi ngày 08&09/01/2022 14:00 18/01/2022 [302]

 1. Quyết định phê duyệt kết quả thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

   - Danh sách thí sinh đạt yêu cầu

2. Quyết định phê duyệt kết quả thi Ngoại ngữ

   - Danh sách thí sinh đạt yêu cầu Chứng nhận Tiếng Anh bậc 2/6

   - Danh sách thí sinh đạt yêu cầu Chứng nhận Tiếng Anh bậc 3/6

   - Danh sách thí sinh đạt yêu cầu Chứng nhận Tiếng Pháp bậc 3/6

 
Các tin khác liên quan :

      Quyết định phê duyệt kết quả thi Ngoại ngữ - Tin học, kỳ thi ngày 24/4/2022 16:39 29/04/2022 [601]


      Quyết định phê duyệt kết quả thi Ngoại ngữ - Tin học, kỳ thi ngày 27/02/2022 16:12 10/03/2022 [512]


      Quyết định công nhận kết quả thi Ngoại ngữ - Tin học kỳ thi ngày 13/06/2021 19:52 18/06/2021 [1189]


      Quyết định công nhận đạt kết quả Kỳ thi NN-TH ngày 16/5/2021 09:57 20/05/2021 [578]


      Quyết định công nhận đạt kết quả Kỳ thi NN-TH ngày 11/4/2021 16:06 15/04/2021 [301]


      Quyết định công nhận đạt kết quả Kỳ thi NN-TH ngày 14/3/2021 15:14 23/03/2021 [459]


      Quyết định công nhận đạt kết quả Kỳ thi NN-TH ngày 06/12/2020 15:07 23/03/2021 [173]


      Quyết định công nhận đạt kết quả Kỳ thi NN-TH ngày 25/10/2020 14:45 23/03/2021 [143]


      Quyết định công nhận đạt kết quả Kỳ thi NN-TH ngày 20/9/2020 14:16 23/03/2021 [132]


      Quyết định công nhận đạt kết quả các Kỳ thi NN-TH trước ngày 20/9/2020 10:39 20/01/2021 [281]


 


 Tin mới nhất
 
 Thông báo Khai giảng Lớp Bồi dưỡng CNTT cho CB,CC,VC tỉnh Quảng Ngãi (Lớp thứ 2)
 Tài liệu Bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cho CB, CC, VC tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
  Bế giảng Lớp Bồi dưỡng CNTT 2022 (Lớp thứ nhất)
 Bế giảng Lớp bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT (Lớp thứ nhất)
 Khai giảng Lớp Bồi dưỡng CNTT 2022
 Trường Đại học Phạm Văn Đồng đã phối hợp với Sở Nội vụ triển khai tổ chức Khóa Bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin năm 2022
 Thông báo Khai giảng Lớp Bồi dưỡng CNTT cho CB,CC,VC tỉnh Quảng Ngãi
 Quyết định phê duyệt kết quả thi Ngoại ngữ - Tin học, kỳ thi ngày 24/4/2022
 Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 24/4/2022
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 29/5/2022

 

   

KHOA NGOẠI NGỮ

KHOA CNTT

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

ĐT: 0255.3714817  - Email:  ngoaingutinhoc@pdu.edu.vn