Thứ bảy, 09/12/2023     Địa chỉ đáng tin cậy đào tạo, bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ, tin học. Thường xuyên tổ chức thi cấp chứng chỉ Tin học, chứng nhận Ngoại ngữ
Tìm kiếm:    

   

 

 

 Thông báo
 
 Thông báo lùi thời gian tồ chức Kỳ thi NN-TH tháng 12/2023
 Thời khóa biểu từ ngày 29/11/2023 đến ngày 08/12/2023
 Lịch bồi dưỡng, ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 10/12/2023
 Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 05/11/2023
 Kết quả điểm Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 05/11/2023
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 10/12/2023
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 05/11/2023
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 05/11/2023
 Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 05/11/2023
 Thời khóa biểu từ ngày 25/10/2023 đến ngày 03/11/2023
 

 

 QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN
     Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023 16:01 07/09/2023 [674]

 

 

 

 

 

 
Các tin khác liên quan :

      Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 05/11/2023 08:53 17/11/2023 [715]


      Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 01/10/2023 14:59 12/10/2023 [676]


      Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/7/2023 09:35 07/08/2023 [675]


      Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 18/6/2023 10:32 26/06/2023 [674]


      Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 14/5/2023 08:35 22/05/2023 [675]


      Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 09/4/2023 15:48 14/04/2023 [674]


      Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 26/02/2023 10:39 07/03/2023 [675]


      Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/10/2022 09:07 08/11/2022 [674]


      Quyết định phê duyệt kết quả thi Ngoại ngữ - Tin học, kỳ thi ngày 18/9/2022 14:56 20/09/2022 [673]


      Quyết định phê duyệt kết quả thi Ngoại ngữ - Tin học, kỳ thi ngày 14/8/2022 16:31 18/08/2022 [674]


      Quyết định phê duyệt kết quả thi Ngoại ngữ - Tin học, kỳ thi ngày 03/7/2022 09:19 08/07/2022 [672]


      Quyết định phê duyệt kết quả thi Ngoại ngữ - Tin học, kỳ thi ngày 29/5/2022 08:35 06/06/2022 [673]


      Quyết định phê duyệt kết quả thi Ngoại ngữ - Tin học, kỳ thi ngày 24/4/2022 16:39 29/04/2022 [673]


      Quyết định phê duyệt kết quả thi Ngoại ngữ - Tin học, kỳ thi ngày 27/02/2022 16:12 10/03/2022 [673]


      Quyết định phê duyệt kết quả thi Ngoại ngữ - Tin học, kỳ thi ngày 08&09/01/2022 14:00 18/01/2022 [673]

       Quyết định công nhận kết quả thi Ngoại ngữ - Tin học kỳ thi ngày 13/06/2021 19:52 18/06/2021 [674]
       Quyết định công nhận đạt kết quả Kỳ thi NN-TH ngày 16/5/2021 09:57 20/05/2021 [684]
       Quyết định công nhận đạt kết quả Kỳ thi NN-TH ngày 11/4/2021 16:06 15/04/2021 [673]
       Quyết định công nhận đạt kết quả Kỳ thi NN-TH ngày 14/3/2021 15:14 23/03/2021 [677]
       Quyết định công nhận đạt kết quả Kỳ thi NN-TH ngày 06/12/2020 15:07 23/03/2021 [678]
       Quyết định công nhận đạt kết quả Kỳ thi NN-TH ngày 25/10/2020 14:45 23/03/2021 [679]
       Quyết định công nhận đạt kết quả Kỳ thi NN-TH ngày 20/9/2020 14:16 23/03/2021 [682]
       Quyết định công nhận đạt kết quả các Kỳ thi NN-TH trước ngày 20/9/2020 10:39 20/01/2021 [677]

  


 Tin mới nhất
 
 Thông báo lùi thời gian tồ chức Kỳ thi NN-TH tháng 12/2023
 Thời khóa biểu từ ngày 29/11/2023 đến ngày 08/12/2023
 Lịch bồi dưỡng, ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 10/12/2023
 Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 05/11/2023
 Mẫu đơn phúc khảo bài thi
 Kết quả điểm Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 05/11/2023
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 10/12/2023
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 05/11/2023
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 05/11/2023
 Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 05/11/2023

 

   

KHOA NGOẠI NGỮ

KHOA CNTT

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

ĐT: 0255.3714817  - Email:  ngoaingutinhoc@pdu.edu.vn