Thứ ba, 09/08/2022     Địa chỉ đáng tin cậy đào tạo, bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ, tin học. Thường xuyên tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ
Tìm kiếm:    

 

 

 

 

 

 Thông báo
 
 Lịch ôn tập kỳ thi NN-TH 14/8/2022
 Thời khóa biểu từ ngày 08/8/2022 đến ngày 12/8/2022
 Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 14/8/2022
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 14/8/2022
 Quyết định phê duyệt kết quả thi Ngoại ngữ - Tin học, kỳ thi ngày 03/7/2022
 Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 03/7/2022
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 03/7/2022
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 03/7/2022
 Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 03/7/2022
 Thời khóa biểu từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022
Lịch thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản

 QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN
     Quyết định công nhận kết quả thi Ngoại ngữ - Tin học kỳ thi ngày 13/06/2021 19:52 18/06/2021 [1229]

 1. Quyết định công nhận đạt kết quả Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

   - Danh sách được công nhận đạt kết quả cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

2. Quyết định công nhận đạt kết quả Chứng nhận Ngoại ngữ

  - Danh sách được công nhận và cấp Chứng nhận Tiếng Anh bậc 2/6

  - Danh sách được công nhận và cấp Chứng nhận Tiếng Anh bậc 3/6

  - Danh sách được công nhận và cấp Chứng nhận Tiếng Pháp bậc 2/6

  - Danh sách được công nhận và cấp Chứng nhận Tiếng Pháp bậc 3/6

 

 

  

 

 
Các tin khác liên quan :

      Quyết định phê duyệt kết quả thi Ngoại ngữ - Tin học, kỳ thi ngày 03/7/2022 09:19 08/07/2022 [409]


      Quyết định phê duyệt kết quả thi Ngoại ngữ - Tin học, kỳ thi ngày 29/5/2022 08:35 06/06/2022 [254]


      Quyết định phê duyệt kết quả thi Ngoại ngữ - Tin học, kỳ thi ngày 24/4/2022 16:39 29/04/2022 [898]


      Quyết định phê duyệt kết quả thi Ngoại ngữ - Tin học, kỳ thi ngày 27/02/2022 16:12 10/03/2022 [544]


      Quyết định phê duyệt kết quả thi Ngoại ngữ - Tin học, kỳ thi ngày 08&09/01/2022 14:00 18/01/2022 [330]


      Quyết định công nhận đạt kết quả Kỳ thi NN-TH ngày 16/5/2021 09:57 20/05/2021 [645]


      Quyết định công nhận đạt kết quả Kỳ thi NN-TH ngày 11/4/2021 16:06 15/04/2021 [323]


      Quyết định công nhận đạt kết quả Kỳ thi NN-TH ngày 14/3/2021 15:14 23/03/2021 [481]


      Quyết định công nhận đạt kết quả Kỳ thi NN-TH ngày 06/12/2020 15:07 23/03/2021 [199]


      Quyết định công nhận đạt kết quả Kỳ thi NN-TH ngày 25/10/2020 14:45 23/03/2021 [168]


      Quyết định công nhận đạt kết quả Kỳ thi NN-TH ngày 20/9/2020 14:16 23/03/2021 [165]


      Quyết định công nhận đạt kết quả các Kỳ thi NN-TH trước ngày 20/9/2020 10:39 20/01/2021 [315]


 

 

 Tin mới nhất
 
 Lịch ôn tập kỳ thi NN-TH 14/8/2022
 Thời khóa biểu từ ngày 08/8/2022 đến ngày 12/8/2022
 Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 14/8/2022
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 14/8/2022
 Quyết định phê duyệt kết quả thi Ngoại ngữ - Tin học, kỳ thi ngày 03/7/2022
 Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 03/7/2022
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 03/7/2022
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 03/7/2022
 Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 03/7/2022
 Thời khóa biểu từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022

 

   

KHOA NGOẠI NGỮ

KHOA CNTT

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

ĐT: 0255.3714817  - Email:  ngoaingutinhoc@pdu.edu.vn