Thứ ba, 21/03/2023     Địa chỉ đáng tin cậy đào tạo, bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ, tin học. Thường xuyên tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ
Tìm kiếm:    

  

 

 

 Thông báo
 
 Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 26/02/2023
 Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 26/02/2023
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 09/4/2023
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 26/02/2023
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 26/02/2023
 Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 26/02/2023
 Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 26/02/2023
 Thời khóa biểu từ ngày 15/02/2023 đến ngày 24/02/2023
 Lịch tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 26/02/2023
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 26/02/2023
 

 

 SƠ ĐỒ PHÒNG THI
     Sơ đồ phòng thi - Kỳ thi NN-TH ngày 13/6/2021 14:52 10/06/2021 [446]

 Sơ đồ phòng thi Tin học tại Nhà H

 Sơ đồ phòng thi Ngoại ngữ tại Nhà G

 
Các tin khác liên quan :

      Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 26/02/2023 10:53 22/02/2023 [116]


      Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/10/2022 08:46 26/10/2022 [279]


      Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 18/9/2022 19:45 15/09/2022 [250]


      Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 14/8/2022 09:22 10/08/2022 [211]


      Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 03/7/2022 15:57 29/06/2022 [295]


      Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 29/5/2022 10:09 25/05/2022 [379]


      Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 24/4/2022 07:10 21/04/2022 [198]


      Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/02/2022 15:07 23/02/2022 [233]


      Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 08&09/01/2022 15:53 05/01/2022 [432]


      Sơ đồ phòng thi - Kỳ thi NN-TH ngày 16/5/2021 15:02 14/05/2021 [237]


      Sơ đồ phòng thi - Kỳ thi NN-TH ngày 11/4/2021 16:23 08/04/2021 [184]


 

 

 

 


 Tin mới nhất
 
 Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 26/02/2023
 Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 26/02/2023
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 09/4/2023
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 26/02/2023
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 26/02/2023
 Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 26/02/2023
 Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 26/02/2023
 Thời khóa biểu từ ngày 15/02/2023 đến ngày 24/02/2023
 Lịch tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 26/02/2023
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 26/02/2023

 

   

KHOA NGOẠI NGỮ

KHOA CNTT

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

ĐT: 0255.3714817  - Email:  ngoaingutinhoc@pdu.edu.vn