Thứ sáu, 01/03/2024     Địa chỉ đáng tin cậy đào tạo, bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ, tin học. Thường xuyên tổ chức thi cấp chứng chỉ Tin học, chứng nhận Ngoại ngữ
Tìm kiếm:    

   

 

 

 Thông báo
 
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 24/03/2024
 Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 28/01/2024
 Kết quả điểm Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 28/01/2024
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 28/01/2024
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 28/01/2024
 Lịch thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 28/01/2024
 Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 28/01/2024
 Thời khóa biểu từ ngày 17/01/2024 đến ngày 26/01/2024
 Thông báo lùi thời gian tồ chức Kỳ thi NN-TH tháng 01/2024
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 21/01/2024
 

 

 SƠ ĐỒ PHÒNG THI
     Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 05/11/2023 10:19 31/10/2023 [1219]

*******************************************************

 

LƯU Ý:

 

 

 1. Thí sinh tập trung tại phòng thi lúc 07 giờ 00, ngày 05/11/2023.

 

 2. Địa điểm:                  Cơ sở 509 Phan Đình Phùng - TP. Quảng Ngãi

 

                                - Thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản tại Nhà H.

 

                                - Thi cấp Chứng nhận Ngoại ngữ tại Nhà G.

 

 3. Tuân thủ Quy chế thi và các quy định của Hội đồng thi.

 

 4. Xuất trình CMND/CCCD khi dự thi.

 

 

 
Các tin khác liên quan :

      Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 28/01/2024 14:28 24/01/2024 [1222]


      Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 17/12/2023 14:15 14/12/2023 [1219]


      Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 01/10/2023 10:32 27/09/2023 [1219]


      Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023 09:44 23/08/2023 [1220]


      Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/7/2023 10:57 25/07/2023 [1220]


      Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 18/6/2023 16:20 08/06/2023 [1219]


      Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 14/5/2023 08:37 10/05/2023 [1220]


      Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 09/4/2023 15:51 03/04/2023 [1219]


      Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 26/02/2023 10:53 22/02/2023 [1219]


      Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/10/2022 08:46 26/10/2022 [1220]


      Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 18/9/2022 19:45 15/09/2022 [1219]


      Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 14/8/2022 09:22 10/08/2022 [1219]


      Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 03/7/2022 15:57 29/06/2022 [1219]


      Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 29/5/2022 10:09 25/05/2022 [1219]


      Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 24/4/2022 07:10 21/04/2022 [1219]

       Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/02/2022 15:07 23/02/2022 [1220]
       Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 08&09/01/2022 15:53 05/01/2022 [1219]
       Sơ đồ phòng thi - Kỳ thi NN-TH ngày 13/6/2021 14:52 10/06/2021 [1220]
       Sơ đồ phòng thi - Kỳ thi NN-TH ngày 16/5/2021 15:02 14/05/2021 [1220]
       Sơ đồ phòng thi - Kỳ thi NN-TH ngày 11/4/2021 16:23 08/04/2021 [1220]

  

 Tin mới nhất
 
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 24/03/2024
 Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 28/01/2024
 Kết quả điểm Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 28/01/2024
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 28/01/2024
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 28/01/2024
 Lịch thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 28/01/2024
 Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 28/01/2024
 Thời khóa biểu từ ngày 17/01/2024 đến ngày 26/01/2024
 Thông báo lùi thời gian tồ chức Kỳ thi NN-TH tháng 01/2024
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 21/01/2024

 

   

KHOA NGOẠI NGỮ

KHOA CNTT

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

ĐT: 0255.3714817  - Email:  ngoaingutinhoc@pdu.edu.vn