Thứ sáu, 01/03/2024     Địa chỉ đáng tin cậy đào tạo, bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ, tin học. Thường xuyên tổ chức thi cấp chứng chỉ Tin học, chứng nhận Ngoại ngữ
Tìm kiếm:    

   

 

 

 Thông báo
 
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 24/03/2024
 Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 28/01/2024
 Kết quả điểm Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 28/01/2024
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 28/01/2024
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 28/01/2024
 Lịch thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 28/01/2024
 Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 28/01/2024
 Thời khóa biểu từ ngày 17/01/2024 đến ngày 26/01/2024
 Thông báo lùi thời gian tồ chức Kỳ thi NN-TH tháng 01/2024
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 21/01/2024
 

 

 KÊT QUẢ THI
     Kết quả điểm Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 05/11/2023 16:42 14/11/2023 [1221]

 

 

 

 

(THÍ SINH KHÔNG ĐẠT LIÊN HỆ TRUNG TÂM ĐỂ ĐĂNG KÝ THI LẠI KỲ THI TIẾP THEO)

 
Các tin khác liên quan :

      Kết quả điểm Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 28/01/2024 16:04 02/02/2024 [1226]


      Kết quả điểm Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 17/12/2023 14:17 25/12/2023 [1218]


      Kết quả điểm Kỳ thi NN-TH ngày 01/10/2023 14:21 06/10/2023 [1218]


      Kết quả điểm Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023 14:47 31/08/2023 [1219]


      Kết quả điểm Kỳ thi NN-TH ngày 30/7/2023 16:46 04/08/2023 [1218]


      Kết quả điểm Kỳ thi NN-TH ngày 18/6/2023 16:13 22/06/2023 [1218]


      Kết quả điểm Kỳ thi NN-TH ngày 14/5/2023 14:38 18/05/2023 [1218]


      Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 09/4/2023 14:20 14/04/2023 [1219]


      Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 26/02/2023 09:08 03/03/2023 [1219]


      Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 30/10/2022 05:29 04/11/2022 [1218]


      Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 18/9/2022 14:48 20/09/2022 [1218]


      Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 14/8/2022 14:24 18/08/2022 [1218]


      Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 03/7/2022 09:14 08/07/2022 [1219]


      Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 29/5/2022 08:41 03/06/2022 [1219]


      Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 24/4/2022 16:21 29/04/2022 [1219]

       Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 27/02/2022 10:18 03/03/2022 [1218]
       Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 08&09/01/2022 09:29 17/01/2022 [1219]
       Kết quả Kỳ thi NN-TH ngày 13/6/2021 14:10 16/06/2021 [1219]
       Kết quả Kỳ thi NN-TH ngày 16/5/2021 16:35 09/06/2021 [1218]
       Kết quả Kỳ thi NN-TH ngày 11/4/2021 09:13 15/04/2021 [1218]
       Kết quả Kỳ thi NN-TH ngày 14/3/2021 10:59 19/03/2021 [1219]

  

 Tin mới nhất
 
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 24/03/2024
 Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 28/01/2024
 Kết quả điểm Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 28/01/2024
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 28/01/2024
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 28/01/2024
 Lịch thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 28/01/2024
 Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 28/01/2024
 Thời khóa biểu từ ngày 17/01/2024 đến ngày 26/01/2024
 Thông báo lùi thời gian tồ chức Kỳ thi NN-TH tháng 01/2024
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 21/01/2024

 

   

KHOA NGOẠI NGỮ

KHOA CNTT

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

ĐT: 0255.3714817  - Email:  ngoaingutinhoc@pdu.edu.vn