Thứ năm, 28/09/2023     Địa chỉ đáng tin cậy đào tạo, bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ, tin học. Thường xuyên tổ chức thi cấp chứng chỉ Tin học, chứng nhận Ngoại ngữ
Tìm kiếm:    

  

 

 

 Thông báo
 
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 01/10/2023
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 01/10/2023
 Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 01/10/2023
 Thời khóa biểu từ ngày 20/9/2023 đến ngày 30/9/2023
 Lịch bồi dưỡng, ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 01/10/2023
 Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 01/10/2023
 Kết quả điểm Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023
 

 

 KÊT QUẢ THI
     Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 14/8/2022 14:24 18/08/2022 [472]

1. Kết quả thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

2. Kết quả thi cấp Chứng nhận Tiếng Anh bậc 2/6

3. Kết quả thi cấp Chứng nhận Tiếng Anh bậc 3/6

 

 

 
Các tin khác liên quan :

      Kết quả điểm Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023 14:47 31/08/2023 [499]


      Kết quả điểm Kỳ thi NN-TH ngày 30/7/2023 16:46 04/08/2023 [477]


      Kết quả điểm Kỳ thi NN-TH ngày 18/6/2023 16:13 22/06/2023 [473]


      Kết quả điểm Kỳ thi NN-TH ngày 14/5/2023 14:38 18/05/2023 [471]


      Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 09/4/2023 14:20 14/04/2023 [472]


      Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 26/02/2023 09:08 03/03/2023 [471]


      Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 30/10/2022 05:29 04/11/2022 [471]


      Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 18/9/2022 14:48 20/09/2022 [471]


      Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 03/7/2022 09:14 08/07/2022 [471]


      Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 29/5/2022 08:41 03/06/2022 [471]


      Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 24/4/2022 16:21 29/04/2022 [471]


      Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 27/02/2022 10:18 03/03/2022 [471]


      Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 08&09/01/2022 09:29 17/01/2022 [472]


      Kết quả Kỳ thi NN-TH ngày 13/6/2021 14:10 16/06/2021 [471]


      Kết quả Kỳ thi NN-TH ngày 16/5/2021 16:35 09/06/2021 [471]

       Kết quả Kỳ thi NN-TH ngày 11/4/2021 09:13 15/04/2021 [471]
       Kết quả Kỳ thi NN-TH ngày 14/3/2021 10:59 19/03/2021 [476]

    


 Tin mới nhất
 
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 01/10/2023
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 01/10/2023
 Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 01/10/2023
 Thời khóa biểu từ ngày 20/9/2023 đến ngày 30/9/2023
 Lịch bồi dưỡng, ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 01/10/2023
 Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 01/10/2023
 Kết quả điểm Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023

 

   

KHOA NGOẠI NGỮ

KHOA CNTT

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

ĐT: 0255.3714817  - Email:  ngoaingutinhoc@pdu.edu.vn