Thứ hai, 04/07/2022     Địa chỉ đáng tin cậy đào tạo, bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ, tin học. Thường xuyên tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ
Tìm kiếm:    

 

 

 

 

 Thông báo
 
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 03/7/2022
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 03/7/2022
 Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 03/7/2022
 Thời khóa biểu từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022
 Thông báo ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 03/7/2022
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 03/7/2022
 Quyết định phê duyệt kết quả thi Ngoại ngữ - Tin học, kỳ thi ngày 29/5/2022
 Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 29/5/2022
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 29/5/2022
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 29/5/2022
Lịch thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản

 THỜI KHÓA BIỂU
     Thời khóa biểu từ ngày 23/5/2022 đến ngày 27/5/2022 15:18 19/05/2022 [139]

 

Lưu ý:  

- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòngchống dịch Covid-19. 

- Cá nhân thuộc diện F0, F1,  các biểu hiện nghi nhiễm, ho, sốt, ... không được tham gia. 

- Luôn mang khẩu trangrữa tay khử khuẩngiữ khoảng cách an toàn.

 

 
Các tin khác liên quan :

      Thời khóa biểu từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022 11:03 24/06/2022 [280]


      Thời khóa biểu từ ngày 18/4/2022 đến ngày 22/4/2022 16:36 19/04/2022 [274]


      Thời khóa biểu ôn thi từ ngày 21/02/2022 đến ngày 25/02/2022 16:47 21/02/2022 [637]


      Thời khóa biểu ôn thi từ ngày 04/10/2021 đến ngày 08/10/2021 15:58 04/10/2021 [252]


      Thời khóa biểu ôn thi từ ngày 29/3/2021 đến ngày 09/4/2021 10:36 09/04/2021 [304]


 


 Tin mới nhất
 
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 03/7/2022
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 03/7/2022
 Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 03/7/2022
 Thời khóa biểu từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022
 Lịch bồi dưỡng, ôn tập từ ngày 27/6/2022 đến 01/7/2022
 Thông báo ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 03/7/2022
 Mẫu đơn xin cấp lại CC/CN
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 03/7/2022
 Quyết định phê duyệt kết quả thi Ngoại ngữ - Tin học, kỳ thi ngày 29/5/2022
 Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 29/5/2022

 

   

KHOA NGOẠI NGỮ

KHOA CNTT

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

ĐT: 0255.3714817  - Email:  ngoaingutinhoc@pdu.edu.vn