Thứ ba, 28/03/2023     Địa chỉ đáng tin cậy đào tạo, bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ, tin học. Thường xuyên tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ
Tìm kiếm:    

  

 

 

 Thông báo
 
 Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 26/02/2023
 Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 26/02/2023
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 09/4/2023
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 26/02/2023
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 26/02/2023
 Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 26/02/2023
 Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 26/02/2023
 Thời khóa biểu từ ngày 15/02/2023 đến ngày 24/02/2023
 Lịch tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 26/02/2023
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 26/02/2023
 

 

 THỜI KHÓA BIỂU
     Thời khóa biểu từ ngày 12/9/2022 đến ngày 16/9/2022 11:20 12/09/2022 [418]

 Xem danh sách lớp ôn tập tại đây

 

DANH SÁCH ÔN TẬP CÁC LỚP TIN HỌC 

DANH SÁCH ÔN TẬP CÁC LỚP TIẾNG ANH A2

 

Lưu ý:  

- Học viên lưu ý vào lớp đúng giờ, đúng lớp ôn của mình.

- Tôn trọng, tuân thủ các hướng dẫn ôn tập của Giảng viên.

- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòngchống dịch Covid-19. 

- Cá nhân thuộc diện F0, F1,  các biểu hiện nghi nhiễm, ho, sốt, ... không được tham gia. 

- Luôn mang khẩu trangrữa tay khử khuẩngiữ khoảng cách an toàn.

 

 
Các tin khác liên quan :

      Thời khóa biểu từ ngày 15/02/2023 đến ngày 24/02/2023 10:41 14/02/2023 [83]


      Thời khóa biểu từ ngày 24/10/2022 đến ngày 28/10/2022 05:57 22/10/2022 [523]


      Thời khóa biểu Các lớp Bồi dưỡng từ ngày 07/9/2022 đến ngày 09/9/2022 09:23 06/09/2022 [95]


      Thời khóa biểu từ ngày 08/8/2022 đến ngày 12/8/2022 10:28 08/08/2022 [149]


      Thời khóa biểu từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022 11:03 24/06/2022 [452]


      Thời khóa biểu từ ngày 23/5/2022 đến ngày 27/5/2022 15:18 19/05/2022 [216]


      Thời khóa biểu từ ngày 18/4/2022 đến ngày 22/4/2022 16:36 19/04/2022 [361]


      Thời khóa biểu ôn thi từ ngày 21/02/2022 đến ngày 25/02/2022 16:47 21/02/2022 [719]


      Thời khóa biểu ôn thi từ ngày 04/10/2021 đến ngày 08/10/2021 15:58 04/10/2021 [321]


      Thời khóa biểu ôn thi từ ngày 29/3/2021 đến ngày 09/4/2021 10:36 09/04/2021 [422]


 

 

 

 


 Tin mới nhất
 
 Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 26/02/2023
 Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 26/02/2023
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 09/4/2023
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 26/02/2023
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 26/02/2023
 Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 26/02/2023
 Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 26/02/2023
 Thời khóa biểu từ ngày 15/02/2023 đến ngày 24/02/2023
 Lịch tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 26/02/2023
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 26/02/2023

 

   

KHOA NGOẠI NGỮ

KHOA CNTT

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

ĐT: 0255.3714817  - Email:  ngoaingutinhoc@pdu.edu.vn