Thông tin tuyển sinh 2017
  Thứ sáu, 01/12/2023     Trang thông tin tuyển sinh năm 2017 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Điện thoại: 0553713123 - Email: tuyensinh@pdu.edu.vn
Tìm kiếm:    

THÔNG BÁO LỊCH ÔN TẬP VÀ LỊCH THI TUYỂN SINH ĐH LIÊN THÔNG NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG ANH ĐỢT 2 NĂM 2017  

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN NĂM 2017 

TUYỂN SINH BỔ SUNG 2 NGÀNH ĐẠI HỌC: KINH TẾ PHÁT TRIỂN VÀ KỸ THUẬT CƠ - ĐIỆN TỬ 

THÔNG TIN TUYỂN SINH BẬC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP

CHUYÊN NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017


 CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 2017
     Chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy năm 2017

 BẢNG TỔ HỢP MÔN
     Bảng các tổ hợp môn xét tuyển năm 2017

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHÍNH QUY
     THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ TUYỂN SINH BỔ SUNG CHÍNH QUY 2017

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐỢT 1
     Thông báo lịch ôn và thi bằng 2, liên thông đợt 1 năm 2017

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐỢT 2
     Thông báo tuyển sinh liên thông đợt 2 năm 2017