Thông tin tuyển sinh 2017
  Chủ nhật, 03/07/2022     Trang thông tin tuyển sinh năm 2017 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Điện thoại: 0553713123 - Email: tuyensinh@pdu.edu.vn
Tìm kiếm:    
 KẾT QUẢ THI NĂNG KHIẾU 2017
     Kết quả thi năng khiếu năm 2017 08:17 12/07/2017 [3503]

KẾT QUẢ ĐIỂM THI NĂNG KHIẾU NĂM 2017

(NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON VÀ SƯ PHẠM ÂM NHẠC)