Thông tin tuyển sinh 2017
  Thứ bảy, 02/07/2022     Trang thông tin tuyển sinh năm 2017 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Điện thoại: 0553713123 - Email: tuyensinh@pdu.edu.vn
Tìm kiếm:    
 THÔNG BÁO LỊCH XÉT TUYỂN ĐỢT 1
     Thông báo xét tuyển đợt 1 năm 2017 13:59 22/02/2017 [5883]

THÔNG BÁO LỊCH XÉT TUYỂN ĐỢT 1 NĂM 2017 

    Trường Đại học Phạm Văn Đồng xét tuyển đợt 1 các bậc học hệ chính quy năm 2017:

    Lưu ý: Thí sinh đăng ký xét tuyển vào học các ngành kinh tế, kỹ thuật của bậc cao đẳng, có thể dùng học bạ THPT hoặc Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2017.

1. Xét tuyển theo học bạ:

     Từ 07/07/2017 đến ngày 08/07/2017 thí sinh đăng ký xét tuyển vào bậc cao đẳng của 4 ngành: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, Sư phạm âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật dự thi các môn năng khiếu.

    Ngày 12/07/2017 trường cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả các môn thi năng khiếu.

    Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Từ 10/07/2017 đến trước 17 giờ ngày 25/07/2017.

    Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Khảo thí - ĐBCLGD, Trường Đại học Phạm Văn Đồng, 509 đường Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

    Cách thức nộp hò sơ: Nộp trực tiếp tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng hoặc gửi EMS qua đường bưu điện.

    Từ 28/07/2017 đến 17 giờ ngày 30/07/2017 trường thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 theo Quy chế tuyển sinh.

    Trước 17 giờ ngày 01/08/2017 trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

    Trước 17 giờ ngày 12/08/2017 trường cập nhật danh sách thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 vào cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Xét tuyển theo kết quả điểm thi THPT quốc gia năm 2017 vào học các ngành kinh tế - kỹ thuật của bậc cao đẳng:

     Thời gian nộp hồ sơ: Từ 10/07/2017 đến trước 17 giờ ngày 25/07/2017;

     Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Khảo thí - ĐBCLGD, 509 đường Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi;

    Hồ sơ gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển vào cao đẳng khối ngành kinh tế - kỹ thuật; bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (có công chứng); Giấy chứng nhận kết quả điểm thi THPT quốc gia 2017; 01 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh; Lệ phí xét tuyển (30.000 đ/1 nguyện vọng)

    Từ 28/07/2017 đến 17 giờ ngày 30/07/2017 trường thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 theo Quy chế tuyển sinh.

    Trước 17 giờ ngày 01/08/2017 trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

  2. Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 vào học bậc cao đẳng khối ngành sư phạm, các khối ngành của bậc đại học: Theo lịch quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    Từ 01/04/2017 đến ngày 20/04/2017 thí sinh làm hồ sơ đăng ký xét tuyển cùng lúc với làm hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia 2017 và nộp tại điểm thu nhận hồ sơ của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

    Trước 20/05/2017 thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về Sở Giáo dục và Đào tạo.

    Từ 07/07/2017 đến ngày 08/07/2017 thí sinh đăng ký xét tuyển vào bậc cao đẳng của 4 ngành: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, Sư phạm âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật dự thi các môn năng khiếu.

    Trước 17 giờ ngày 15/07/2017 Trường xét tuyển thẳng theo quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và gửi kết quả cho Sở Giáo dục - Đào tạo để thông báo cho thí sinh.

    Trước ngày 20/07/2017 thí sinh trúng tuyển thẳng gửi hồ sơ và xác nhận nhập học tại trường.

    Ngày 12/07/2017 Trường cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả các môn thi năng khiếu.

    Trước ngày 14/07/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

    Trường điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục - Đào tạo và trang thông tin điện tử của trường.

    Từ 15/07/2017 đến 17 giờ ngày 21/07/2017 thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo phương thức trực tuyến.

    Từ 15/07/2017 đến 17 giờ ngày 23/07/2017 thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

    Trước 17 giờ ngày 25/07/2017 thí sinh hoàn thành kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu (chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh đăng ký xét tuyển bằng phiếu).

    Trước 17 giờ ngày 26/07/2017 điểm thu nhận hồ sơ hoàn thành việc cập nhật thông tin về điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    Từ 28/07/2017 đến 17 giờ ngày 30/07/2017 trường thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 theo Quy chế tuyển sinh.

    Trước 17 giờ ngày 01/08/2017 trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

    Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1, chậm nhất đến trước 17 giờ ngày 07/08/2017 (theo dấu bưu điện).

    Trước 17 giờ ngày 12/08/2017 trường cập nhật danh sách thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 vào cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.