Thông tin tuyển sinh 2017
  Thứ sáu, 22/09/2023     Trang thông tin tuyển sinh năm 2017 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Điện thoại: 0553713123 - Email: tuyensinh@pdu.edu.vn
Tìm kiếm:    
 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐH LIÊN THÔNG, VB2
     Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học liên thông, văn bằng 2 16:24 26/04/2017 [448]

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

NGÀNH SƯ PHẠM NGỮ VĂN - KHÓA THI NGÀY 22/4/2017

(Nhà trường đã gửi giấy báo nhập học cho thí sinh trúng tuyển qua đường bưu điện)

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH - KHÓA THI NGÀY 22/4/2017

(Nhà trường đã gửi giấy báo nhập học cho thí sinh trúng tuyển qua đường bưu diện)