Thông tin tuyển sinh 2017
  Thứ ba, 05/12/2023     Trang thông tin tuyển sinh năm 2017 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Điện thoại: 0553713123 - Email: tuyensinh@pdu.edu.vn
Tìm kiếm:    

THÔNG BÁO LỊCH ÔN TẬP VÀ LỊCH THI TUYỂN SINH ĐH LIÊN THÔNG NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG ANH ĐỢT 2 NĂM 2017  

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN NĂM 2017 

TUYỂN SINH BỔ SUNG 2 NGÀNH ĐẠI HỌC: KINH TẾ PHÁT TRIỂN VÀ KỸ THUẬT CƠ - ĐIỆN TỬ 

THÔNG TIN TUYỂN SINH BẬC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP

CHUYÊN NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017


 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUI CHẾ TUYỂN SINH
     Hướng dẫn thực hiện qui chế tuyển sinh CĐSP, ĐH năm 2017

 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ THI THPTQG
     Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT Quốc gia năm 2017

 QUY CHẾ THI THPT QUỐC GIA 2017
     Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp năm 2017

 QUY CHẾ TUYỂN SINH CĐSP, ĐH 2017
     Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng sư phạm năm 2017

 BẢNG ĐIỂM ƯU TIÊN
     Bảng điểm ưu tiên theo khu vực và ưu tiên theo đối tượng năm 2017

 DANH MỤC KHU VỰC ƯU TIÊN NĂM 2017
     Bảng phân chia khu vực tuyển sinh tỉnh Quảng Ngãi

 DANH MỤC XÃ KHÓ KHĂN NĂM 2017
     Danh mục các xã khó khăn năm 2017