Thông tin tuyển sinh 2017
  Thứ ba, 27/06/2017     Trang thông tin tuyển sinh năm 2017 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Điện thoại: 0553713123 - Email: tuyensinh@pdu.edu.vn
Tìm kiếm:    
 THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHÍNH QUY
     THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ TUYỂN SINH BỔ SUNG CHÍNH QUY 2017 15:51 14/02/2017 [2304]

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG VÀ ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017