Thông tin tuyển sinh 2017
  Thứ sáu, 22/09/2023     Trang thông tin tuyển sinh năm 2017 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Điện thoại: 0553713123 - Email: tuyensinh@pdu.edu.vn
Tìm kiếm:    
 THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHÍNH QUY
     THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ TUYỂN SINH BỔ SUNG CHÍNH QUY 2017 15:51 14/02/2017 [448]

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG VÀ ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

 

NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO ĐẠI HỌC NĂM 2017
  CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG:

Tổng điểm 3 môn thi THPT Quốc gia 2017 tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển, không nhân hệ số, dành cho học sinh phổ thông ở khu vực 3 là 15,5.