Thứ ba, 05/12/2023     Địa chỉ đáng tin cậy đào tạo, bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ, tin học. Thường xuyên tổ chức thi cấp chứng chỉ Tin học, chứng nhận Ngoại ngữ
Tìm kiếm:    

   

 

 

 Thông báo
 
 Thông báo lùi thời gian tồ chức Kỳ thi NN-TH tháng 12/2023
 Thời khóa biểu từ ngày 29/11/2023 đến ngày 08/12/2023
 Lịch bồi dưỡng, ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 10/12/2023
 Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 05/11/2023
 Kết quả điểm Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 05/11/2023
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 10/12/2023
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 05/11/2023
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 05/11/2023
 Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 05/11/2023
 Thời khóa biểu từ ngày 25/10/2023 đến ngày 03/11/2023
 

 

 DANH SÁCH PHÒNG THI
     Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 24/4/2022 17:22 20/04/2022 [674]

 1. Danh sách thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

 2. Danh sách thi cấp Chứng nhận Tiếng Anh bậc 3/6 (B1)

 3. Danh sách thi cấp Chứng nhận Tiếng Anh bậc 2/6 (A2)

 4. Danh sách thi cấp Chứng nhận Tiếng Pháp bậc 2/6 (A2)

 5. Danh sách thi cấp Chứng nhận Tiếng Pháp bậc 3/6 (B1)

 

 
Các tin khác liên quan :

      Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 05/11/2023 10:44 31/10/2023 [681]


      Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 01/10/2023 10:46 27/09/2023 [672]


      Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023 09:01 24/08/2023 [672]


      Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/7/2023 08:28 26/07/2023 [673]


      Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 18/6/2023 14:18 14/06/2023 [673]


      Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 14/5/2023 08:27 11/05/2023 [673]


      Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 09/4/2023 08:50 04/04/2023 [674]


      Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 26/02/2023 16:50 22/02/2023 [672]


      Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/10/2022 08:29 27/10/2022 [674]


      Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 18/9/2022 19:34 15/09/2022 [674]


      Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 14/8/2022 14:08 10/08/2022 [675]


      Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 03/7/2022 16:07 29/06/2022 [672]


      Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 29/5/2022 10:34 25/05/2022 [674]


      Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/02/2022 15:29 23/02/2022 [672]


      Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 08&09/01/2022 16:09 05/01/2022 [673]

       Danh sách thi - Kỳ thi 13/6/2021 14:47 10/06/2021 [672]
       Danh sách thi - Kỳ thi 16/5/2021 14:54 14/05/2021 [673]
       Danh sách thi - Kỳ thi 11/4/2021 15:03 08/04/2021 [673]

  


 Tin mới nhất
 
 Thông báo lùi thời gian tồ chức Kỳ thi NN-TH tháng 12/2023
 Thời khóa biểu từ ngày 29/11/2023 đến ngày 08/12/2023
 Lịch bồi dưỡng, ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 10/12/2023
 Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 05/11/2023
 Mẫu đơn phúc khảo bài thi
 Kết quả điểm Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 05/11/2023
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 10/12/2023
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 05/11/2023
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 05/11/2023
 Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 05/11/2023

 

   

KHOA NGOẠI NGỮ

KHOA CNTT

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

ĐT: 0255.3714817  - Email:  ngoaingutinhoc@pdu.edu.vn