Thứ hai, 26/09/2022     Địa chỉ đáng tin cậy đào tạo, bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ, tin học. Thường xuyên tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ
Tìm kiếm:    

 

 

 

 

 

 Thông báo
 
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 23/10/2022
 Quyết định phê duyệt kết quả thi Ngoại ngữ - Tin học, kỳ thi ngày 18/9/2022
 Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 18/9/2022
 Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 18/9/2022
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 18/9/2022
 Khai giảng Lớp Bồi dưỡng CNTT cho đội ngũ CB,CC cấp xã năm 2022 (Lớp thứ hai)
 Thông báo Khai giảng Lớp Bồi dưỡng CNTT cho CB,CC cấp xã năm 2022 (Lớp thứ hai)
 Thời khóa biểu từ ngày 12/9/2022 đến ngày 16/9/2022
 Lịch ôn tập kỳ thi NN-TH 18/9/2022
 Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 18/9/2022
Lịch thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản

 LỊCH ÔN THI
     Lịch ôn thi kỳ thi 31/01/2021 20:46 20/01/2021 [164]

 

DỰ KIẾN THỜI GIAN ÔN THI

KỲ THI NGÀY 31/01/2021

Trường Đại học Phạm Văn Đồng thông báo tạm hoãn việc tổ chức Kỳ thi cấp Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản; thi cấp Chứng nhận Tiếng Anh, Tiếng Pháp theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc, các trình độ A2, B1 khóa thi ngày 31/01/2021 đến sau Tết Âm lịch Tân Sửu - 2021. Thời gian ôn tập và thi cụ thể nhà trường sẽ thông báo sau. Nhà trường tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự thi.

 

 
Các tin khác liên quan :

      Lịch ôn tập kỳ thi NN-TH 18/9/2022 11:11 12/09/2022 [168]


      Lịch ôn tập kỳ thi NN-TH 14/8/2022 10:31 08/08/2022 [280]


      Lịch bồi dưỡng, ôn tập từ ngày 23/5/2022 đến 27/5/2022 10:57 19/05/2022 [201]


      Lịch ôn tập kỳ thi NN-TH 24/4/2022 21:42 16/04/2022 [425]


      Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 27/02/2022 14:38 18/02/2022 [620]


      Lịch bồi dưỡng, ôn tập từ ngày 27/6/2022 đến 01/7/2022 10:00 24/06/2022 [127]


      Thông báo tổ chức ôn tập bằng hình thức trực tuyến 20:16 30/09/2021 [1852]


      LỊCH ÔN THI KỲ THI NGÀY 13/6/2021 16:51 07/06/2021 [309]


      LỊCH ÔN THI KỲ THI NGÀY 16/5/2021 (Điều chỉnh) 10:04 12/05/2021 [206]


      LỊCH ÔN THI KỲ THI NGÀY 09/5/2021 09:23 19/04/2021 [225]


      LỊCH ÔN THI KỲ THI NGÀY 11/4/2021 16:01 23/03/2021 [184]


      LỊCH ÔN THI KỲ THI NGÀY 14/3/2021 08:34 08/03/2021 [177]


 

 

 Tin mới nhất
 
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 23/10/2022
 Quyết định phê duyệt kết quả thi Ngoại ngữ - Tin học, kỳ thi ngày 18/9/2022
 Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 18/9/2022
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 18/9/2022
 Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 18/9/2022
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 18/9/2022
 Khai giảng Lớp BD CNTT cho đội ngũ CB,CC cấp xã năm 2022 (Lớp thứ hai)
 Khai giảng Lớp Bồi dưỡng CNTT cho đội ngũ CB,CC cấp xã năm 2022 (Lớp thứ hai)
 Thông báo Khai giảng Lớp Bồi dưỡng CNTT cho CB,CC cấp xã năm 2022 (Lớp thứ hai)
 Bế giảng Khóa bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã năm 2022

 

   

KHOA NGOẠI NGỮ

KHOA CNTT

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

ĐT: 0255.3714817  - Email:  ngoaingutinhoc@pdu.edu.vn