Thứ sáu, 01/03/2024     Địa chỉ đáng tin cậy đào tạo, bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ, tin học. Thường xuyên tổ chức thi cấp chứng chỉ Tin học, chứng nhận Ngoại ngữ
Tìm kiếm:    

   

 

 

 Thông báo
 
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 24/03/2024
 Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 28/01/2024
 Kết quả điểm Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 28/01/2024
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 28/01/2024
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 28/01/2024
 Lịch thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 28/01/2024
 Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 28/01/2024
 Thời khóa biểu từ ngày 17/01/2024 đến ngày 26/01/2024
 Thông báo lùi thời gian tồ chức Kỳ thi NN-TH tháng 01/2024
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 21/01/2024
 

 

 THÔNG BÁO THI
     Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 10/12/2023 15:59 07/11/2023 [1220]

 

 
Các tin khác liên quan :

      Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 24/03/2024 10:16 20/02/2024 [1257]


      Thông báo lùi thời gian tồ chức Kỳ thi NN-TH tháng 01/2024 10:09 08/01/2024 [1219]


      Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 21/01/2024 14:28 28/12/2023 [1219]


      Thông báo lùi thời gian tồ chức Kỳ thi NN-TH tháng 12/2023 16:56 01/12/2023 [1219]


      Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 05/11/2023 10:21 05/10/2023 [1220]


      Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 01/10/2023 09:00 06/09/2023 [1219]


      Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 27/8/2023 14:40 01/08/2023 [1219]


      Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/7/2023 09:49 21/06/2023 [1218]


      Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 18/6/2023 14:44 15/05/2023 [1219]


      Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 14/5/2023 09:24 11/04/2023 [1219]


      Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 09/4/2023 16:35 02/03/2023 [1218]


      Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 26/02/2023 09:24 06/02/2023 [1219]


      Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 18/12/2022 16:33 10/11/2022 [1219]


      Thông báo thay đổi thời gian tổ chức kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học tháng 10 năm 2022 05:42 14/10/2022 [1219]


      Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 23/10/2022 14:51 23/09/2022 [1219]

       Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 18/9/2022 15:49 19/08/2022 [1219]
       Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 14/8/2022 14:36 21/07/2022 [1219]
       Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 03/7/2022 10:15 09/06/2022 [1219]
       Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 29/5/2022 14:37 29/04/2022 [1219]
       Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 24/4/2022 16:10 07/04/2022 [1219]
       Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/02/2022 15:55 08/02/2022 [1219]
       Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 08&09/01/2022 07:02 01/01/2022 [1219]
       Thông báo Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học khóa ngày 10/10/2021 16:36 28/09/2021 [1219]
       Thông báo Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học khóa ngày 15/8/2021 10:47 28/07/2021 [1219]
       Thông báo Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học khóa ngày 11/7/2021 17:00 21/06/2021 [1219]
       Thông báo Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học khóa ngày 13/6/2021 14:32 21/05/2021 [1219]
       Thông báo Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học khóa ngày 16/5/2021 16:26 11/05/2021 [1219]
       Thông báo Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học khóa ngày 09/5/2021 15:58 15/04/2021 [1218]
       Thông báo Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học khóa ngày 11/4/2021 11:04 19/03/2021 [1219]
       Thông báo Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học khóa ngày 14/3/2021 16:39 25/02/2021 [1219]
       Thông báo tạm hoãn Kỳ thi 31/01/2021 17:39 25/01/2021 [1219]
       Thông báo kỳ thi 31/01/2021 21:54 20/01/2021 [1219]

  

 Tin mới nhất
 
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 24/03/2024
 Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 28/01/2024
 Kết quả điểm Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 28/01/2024
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 28/01/2024
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 28/01/2024
 Lịch thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 28/01/2024
 Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 28/01/2024
 Thời khóa biểu từ ngày 17/01/2024 đến ngày 26/01/2024
 Thông báo lùi thời gian tồ chức Kỳ thi NN-TH tháng 01/2024
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 21/01/2024

 

   

KHOA NGOẠI NGỮ

KHOA CNTT

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

ĐT: 0255.3714817  - Email:  ngoaingutinhoc@pdu.edu.vn