Thông tin tuyển sinh 2017
  Thứ năm, 28/09/2023     Trang thông tin tuyển sinh năm 2017 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Điện thoại: 0553713123 - Email: tuyensinh@pdu.edu.vn
Tìm kiếm:    
 HƯỚNG DẪN ĐKXT THEO KẾT QUẢ THI THPT QG
     Hướng dẫn đăng ký xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia 2017 08:14 24/02/2017 [473]

 HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017

 

I. Xét tuyển vào cao đẳng khối ngành kinh tế, kỹ thuật 

    Lưu ý: Thí sinh đăng ký xét tuyển vào học các ngành kinh tế, kỹ thuật của bậc cao đẳng bằng kết quả điểm thi THPT quốc gia 2017, chuẩn bị các hồ sơ sau và nộp về Phòng Khảo thí - ĐBCLGD

         Tải tập tin mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển vào cao đẳng, khối ngành kinh tế - kỹ thuật và điền đầy đủ các thông tin trên mẫu theo hướng dẫn phía dưới;    

         Bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời (có công chứng);

         Giấy chứng nhận kết quả điểm thi THPT quốc gia 2017;

         01 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh;

         Lệ phí xét tuyển: 30.000 đ/1 nguyện vọng;

         Thời gian: Từ ngày 10/07/2017 đến trước 17 giờ ngày 25/07/2017.

                              Tải mẫu đăng ký xét tuyển vào CĐ khối ngành Kinh tế - Kỹ thuật

II. Xét tuyển vào cao đẳng khối ngành sư phạm, các khối ngành của bậc đại học  

    Xét tuyển đợt 1: Thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển vào học các ngành sư phạm của bậc cao đẳng và tất cả các ngành của bậc đại học cùng lúc với việc làm hồ sơ đăng ký dự thi THPT Quốc gia 2017 dựa vào biểu mẫu và hướng dẫn trong 2 thông tư sau:

     - Mẫu đăng ký tham dự kỳ thi THPT Quốc gia và xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng và Hướng dẫn ghi phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia và xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng; Thí sinh xem tại phụ lục VIII kèm theo thông tư 417/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017 (tại địa chỉ website: www.pdu.edu.vn/a.index.php?dept=22&kh=0606, từ trang 29 đến trang 36)

      - Các loại biểu mẫu sau thí sinh xem tại phụ lục 2, phục lục 3, phụ lục 4, phụ lục 5 của thông tư số 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh Đại học hệ chính quy,; tuyển sinh Cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên  hệ chính quy năm 2017. (tại địa chỉ website www.pdu.edu.vn/a/index.php?dept=22&kh=0604, từ trang 12 đến trang 20)

       + Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng (phiếu số 1)

       + Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng (phiếu số 2)

       + Hướng dẫn điền thông tin vào phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng

       + Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2017

       + Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2017

    - Lịch tuyển sinh Đại học, Cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, đợt 1 năm 2017 cụ thể như sau: