Thông tin tuyển sinh 2017
  Thứ hai, 04/07/2022     Trang thông tin tuyển sinh năm 2017 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Điện thoại: 0553713123 - Email: tuyensinh@pdu.edu.vn
Tìm kiếm:    
 ĐIỀU KIỆN PHỤ TRONG XÉT TUYỂN
     Điều kiện phụ trong xét tuyển 08:40 21/02/2017 [917]

ĐIỀU KIỆN PHỤ TRONG XÉT TUYỂN

    Trong trường hợp số thí sinh trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu tuyển của từng phương thức, Trường sử dụng môn chính trong các tổ hợp môn xét tuyển của từng ngành đào tạo để lựa chọn thí sinh trúng tuyển trong số thí sinh bằng nhau tổng điểm xét tuyển.