Thông tin tuyển sinh 2017
  Thứ năm, 28/09/2023     Trang thông tin tuyển sinh năm 2017 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Điện thoại: 0553713123 - Email: tuyensinh@pdu.edu.vn
Tìm kiếm:    
 HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DỰ THI NĂNG KHIẾU
     Hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu 10:39 12/02/2017 [474]

HƯỚNG DẪN THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI CÁC MÔN  NĂNG KHIẾU

  Thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật, bậc cao đẳng sư phạm, phải có giấy xác nhận điểm thi năng khiếu (do Trường Đại học Phạm Văn Đồng hoặc các trường cao đẳng, đại học khác tổ chức thi và cấp) mới đủ điều kiện tham gia xét tuyển, trong đó:

      Ngành Giáo dục Mầm non thi môn Năng khiếu Giáo dục mầm non;

      Ngành Giáo dục Thể chất thi môn Năng khiếu Thể dục - Thể thao;

     Ngành Sư phạm Âm nhạc thi môn Năng khiếu âm nhạc 1 (xướng âm giọng đô trưởng), Năng khiếu âm nhạc 2 (hát một ca khúc Việt Nam);

     Ngành Sư phạm Mỹ thuật thi môn Năng khiếu Vẽ nghệ thuật 1 (vẽ tượng chân dung, vẽ tĩnh vật), Năng khiếu Vẽ Nghệ thuật 2 (vẽ theo chủ đề nông thôn, biển đảo);

   Thời gian thu nhận hồ sơ đăng ký: Từ 01/05/2017 đến 10/06/2017. 

    Lệ phí dự thi: 150.000 đ/ 1 hồ sơ.   

    Thời gian thi: Ngày 07/07/2017 và 08/07/2017.   

   Công bố điểm và gửi giấy chứng nhận điểm thi năng khiếu cho thí sinh: Từ 11/07/2017 đến 12/07/2017.

   Các môn: Năng khiếu Giáo dục Mầm non, Năng khiếu Giáo dục thể chất, Năng khiếu âm nhạc 2, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2 được tính hệ số 2 trong tổng điểm xét tuyển.

     Hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu gồm: Phiếu đăng ký dự thi (Phiếu số 1 và Phiếu số 2), 02 ảnh 4 x 6, 02 phong bì có dán tem và ghi địa chỉ liên lạc của thí sinh.

     Thí sinh tải Phiếu số 1 và Phiếu số 2 để làm hồ sơ dự thi và hướng dẫn thi năng khiếu.

                    Phiếu số 1                      Phiếu số 2             Hướng dẫn thi năng khiếu