Thông tin tuyển sinh 2017
  Thứ bảy, 02/07/2022     Trang thông tin tuyển sinh năm 2017 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Điện thoại: 0553713123 - Email: tuyensinh@pdu.edu.vn
Tìm kiếm:    
 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN VÀ CÁCH NỘP HỒ SƠ ĐKXT
     Phương thức xét tuyển và cách thức nộp hồ sơ ĐKXT năm 2017 20:06 10/02/2017 [2418]

 

PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

Phương thức 1 (PT1): Xét tuyển dựa vào kết quả điểm thi THPT Quốc gia 2017.

     Áp dụng cho tất cả các đợt xét tuyển.

     Dành 90% chỉ tiêu để xét tuyển cho thí sinh vào học khối ngành sư phạm (kể cả bậc đại học và bậc cao đẳng). Dành 70% chỉ tiêu để xét tuyển cho thí sinh vào học đại học khối ngành Kinh tế - Kỹ thuật. Việc xét tuyển dựa vào tổng điểm 3 môn thi THPT quốc gia 2017 tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển theo từng ngành đào tạo mà thí sinh đăng ký + Tổng điểm ưu tiên (ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng).

     Dành 100% chỉ tiêu để xét tuyển cho thí sinh vào học 2 ngành: Trung cấp sư phạm Mầm non và Trung cấp sư phạm Tiểu học. Việc xét tuyển dựa vào tổng điểm 2 môn thi (Toán và Ngữ văn) của kỳ thi THPT quốc gia 2017 + Tổng điểm ưu tiên (ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng).

Phương thức 2 (PT2): Xét tuyển dựa vào điểm tổng kết các môn học lớp 12 trong học bạ THPT.

     Áp dụng cho tất cả các đợt xét tuyển.

     Dành 10% chỉ tiêu để xét tuyển cho thí sinh vào học khối ngành sư phạm (kể cả bậc đại học và bậc cao đẳng). Riêng bậc đại học khối ngành sư phạm chỉ xét tuyển cho thí sinh tốt nghiệp năm 2017. Việc xét tuyển dựa vào điểm trung bình chung của 3 môn học lớp 12 trong học bạ THPT tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển theo từng ngành đào tạo mà thí sinh đăng ký + Tổng điểm ưu tiên (ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng).

     Dành 30% chỉ tiêu để xét tuyển cho thí sinh vào học bậc đại học khối ngành Kinh tế - Kỹ thuật. Việc xét tuyển dựa vào điểm trung bình chung của 3 môn học lớp 12 trong học bạ THPT tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển theo từng ngành đào tạo mà thí sinh đăng ký + Tổng điểm ưu tiên (ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng).

  

CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

   Có 3 cách nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển cho trường:

       Cách 1: Nộp trực tiếp tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng, địa chỉ: 509 đường Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

       Cách 2: Nộp trực tuyến (Online) qua Cổng thông tin tuyển sinh  của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

       Cách 3: Nộp qua bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh (EMS). Địa chỉ gửi đến: Phòng Khảo thí - ĐBCLGD, tầng 3, khu hiệu bộ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng, 509 đường Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

   Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo PT1 vào tất cả các khối ngành của bậc đại học và khối ngành sư phạm của bậc cao đẳng có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo cả 3 cách nêu trên.

  Thí sinh đăng ký xét tuyển theo PT1 vào bậc cao đẳng khối ngành Kinh tế - Kỹ thuật và bậc trung cấp chuyên nghiệp hoặc đăng ký xét tuyển theo PT2 vào tất cả các khối ngành của tất cả các bậc học chỉ có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo cách 1 hoặc cách 3.