Thứ sáu, 27/01/2023    
Tìm kiếm:    
 GIỚI THIỆU-CƠ CẤU TỔ CHỨC
     GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM THÔNG TIN - TƯ LIỆU 14:08 28/03/2011 [10225]

TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG  

1.Tên đơn vị: Trung tâm Thông tin Tư liệu

 

 

 

     Số điện thoại: 055.3828488, địa chỉ trang web thành phần      

http://pdu.edu.vn/a/?dept=02

 

 

 

     

 

Giám đốc: Trần Công Lượng. Giảng viên chính - Thạc sỹ

   

  

 

 

Phó giám đốc: Đinh Thị Quỳnh Duyên cử nhân

 

    2.Cơ cấu - nhân sự         

 Trung tâm hiện có 08 nhân sự, có trình độ đại học trở lên,  được cơ cấu như sau:

01 Giám đốc phụ trách chung

01 phó giám đốc phụ trách Thư viện 

Tổ nghiệp vụ có 02 nhân sự

 Tổ phục vụ có 03 nhân sự

 

 

 3. Chức năng nhiệm vụ - Định hướng phát triển

            Trung tâm Thông tin - Tư liệu trường ĐH Phạm Văn Đồng có chức năng thông tin và thư viện phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý của nhà trường thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu có trong thư viện.Trung tâm thông tin phục vụ đào tạo phù hợp với quy chế tổ chức và hoạt động của trường.

              - Tham mưu cho hiệu trưởng về quy trình tổ chức và hoạt động thông tin, tư liệu, thư viện.

              - Thu thập, bổ sung, phân tích, xử lý tài liệu và tin. Tổ chức sắp xếp, lưu trữ, bảo quản kho tư liệu gồm tất cả các loại hình ấn phẩm và vật mang tin.

              - Xây dựng hệ thống tra cứu tìm tin thích hợp; thiết lập mạng lưới truy cập và tìm kiếm thông tin tự động hóa; tổ chức cho toàn thể bạn đọc khai thác, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả kho tin, tài liệu của trung tâm và các nguồn bên ngoài.

             - Nghiên cứu khoa học thông tin tư liệu, thư viện góp  phần xây dựng lý luận khoa học chuyên ngành, ứng dụng những thành tựu khoa học và kỹ thuật mới vào xử lý và phục vụ thông tin thư viện.

             - Trang bị kiến thức về hình thức cấu trúc cung cấp tin, phương pháp tra cứu, tìm kiếm và sử dụng thư viện cho cán bộ, giảng viên, sinh viên học sinh.

             - Tổ chức và quản lý đội ngũ cán bộ, kho tài liệu, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị của trung tâm phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao 

            - Thu nhận lưu chiểu những xuất bản phẩm, các luận án khoa học Tiến sĩ, Thạc sĩ, các đề tài nghiên cứu khoa học do cán bộ, giảng viên, học sinh sinh viên trong trường thực hiện. 

               - Phối hợp với các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ được hiệu trưởng giao

           - Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng giao.

 

            Định hướng phát triển

 

 

           -  Xây dưng một Trung tâm Thông tin Thư viện theo mô hình tiên tiến và hiện đại phục vụ cho việc nâng cao chất lượng Đào tạo và NCKH của nhà trường

          - Từng bước chuyển đổi phương thức phục vụ từ hình thức theo yêu cầu (kho đóng) sang hình thức phục vụ tự chọn (kho mở), tăng hiệu qủa sử dụng của tài liệu lên gấp nhiều lần so với trước đây

         - Hình thành một đầu mối lưu trữ và xử lý thông tin tổng hợp phục vụ cho công tác quản lý nguồn tài nguyên của nhà trường.

        -  Hình thành một Trung tâm học tập, tự đào tạo cho sinh viên và các hệ đào tạo khác.

       - Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ. Khai thác, trao đổi và sử dụng nguồn lực thông tin của Thư viện các trường đại học trong nước.  

 4. Nguồn lực thông tin

  Vốn tài liệu hiện nay của Trung tâm là 155.461 bản sách, 15.748 đầu sách, 45 45tên báo và tạp chí.

 

Kho sách sư phạm

   Vốn tài liệu hiện có: 102.532 cuốn, 1487 đầu sách

Kho sách Kinh tế- Kỹ thuật

Vốn tài liệu hiện có: 20.775 cuốn, 2801 đầu sách 

Phòng mượn sách tham khảo

Vốn tài liệu hiện có: 32.154 cuốn, 11.460 đầu sách  

Phòng đọc sách, báo, tạp chí

 

 

 

 

 Vốn tài liệu hiện có: 23 tên báo, 22 tạp chí chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM