Thứ hai, 01/05/2017    
Tìm kiếm:    

 

 THÁNG 6
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2014 10:16 22/10/2014 [1137]

   - Phân công nhiệm vụ:

+Bà Phạm Thị Trà My đảm nhận Phòng Internet, báo tạp chí; 

+ Bà Nguyễn Thị Xuân Lan phụ trách công việc nghiệp vụ-xử lý nghiệp vụ phòng sách SP cùng với đ/c Châu; 

- Phân công biên tập web Trung tâm. 

  + Quản lý trang Web- Giám đốc TT; 

   + Chịu trách nhiệm nội dung Phó Giám đốc TT; 

  + Mục tin mới: Lan - Toàn;

  + Lịch Công tác tuần, tháng: My

  + Thông tin, sự kiện: Lan, Châu, My

  + Thông tin thư mục: Duyên, Lan, An, Loan, Châu, Toàn;

   + Giới thiệu cơ cấu tổ chức (Duyên, Lan, My) 

  - Xử lý nghiệp vụ các loại băng-dĩa hiện có tại Trung tâm để phục vụ công tác đào tạo;

   - Hoàn thiện các tiêu chí trong tiêu chuẩn 9: Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác (lần 2).

   - Triển khai công tác trả sách của HSSV các lớp tốt nghiệp năm 2014, lập danh sách HSSV nợ sách.

   - Yêu cầu CBVC nợ sách quá hạn trả cho TT.

  - Thực hiện công tác mua tài liệu tham khảo năm 2014.

 

 

 

 

 Thông báo
 
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM