Thứ ba, 30/05/2017     Trang thông tin đang trong giai đoạn hoàn thiện, kính mong quý độc giả góp ý. Xin chân thành cảm ơn!
Tìm kiếm:    

 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

 KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT

 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
     Đảng bộ Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (Khóa XI)

 

 

 

 

GS.TS. Hoàng Chí Bảo