Thứ tư, 06/07/2022     Trang thông tin đang trong giai đoạn hoàn thiện, kính mong quý độc giả góp ý. Xin chân thành cảm ơn!
Tìm kiếm:    
 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
     Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng 19:11 22/08/2017 [1579] 
Các tin khác liên quan :

      Đảng bộ Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (Khóa XI) 09:22 24/02/2016 [812]


 GS.TS. Hoàng Chí Bảo