Thứ tư, 06/07/2022     Trang thông tin đang trong giai đoạn hoàn thiện, kính mong quý độc giả góp ý. Xin chân thành cảm ơn!
Tìm kiếm:    
 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
     Đảng bộ Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (Khóa XI) 09:22 24/02/2016 [813]
    Thực hiện Kế hoạch số 79-KH/ĐUK ngày 17/6/2015 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, sáng ngày 03/7/2015 Đảng ủy Trường Đại học Phạm Văn Đồng đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho toàn thể đảng viên. 
    Tại Hội nghị, PGS.TS Phạm Đăng Phước - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Phạm Văn Đồng - Hiệu trưởng nhà trường đã giới thiệu về chương trình, nội dung của Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (khóa XI). Trong đó, đi sâu giới thiệu, phân tích làm rõ thêm những vấn đề cơ bản và mới trong các phần nội dung quan trọng mà Hội nghị Trung ương lần thứ 11 đã thông qua như: Về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; về số lượng và phân bổ đại biểu dự Đại hội XII của Đảng; về mô hình tổ chức chính quyền địa phương và về chủ trương đầu tư thực hiện Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành.
 
 
Các tin khác liên quan :

      Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng 19:11 22/08/2017 [1579]


 GS.TS. Hoàng Chí Bảo