Thứ tư, 06/07/2022     Trang thông tin đang trong giai đoạn hoàn thiện, kính mong quý độc giả góp ý. Xin chân thành cảm ơn!
Tìm kiếm:    
 CHI ỦY (CẤP ỦY) CHI BỘ TRỰC THUỘC
     Chi ủy, Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 09:42 24/02/2016 [1331]
1. Chi bộ Kế hoạch Tài chính 
        Đồng chí Trần Thị Khanh, Bí thư chi bộ 
        Đồng chí Bùi Thị Phú Thương, Phó bí thư chi bộ
2. Chi bộ Tổ chức - Hành chính 
        Đồng chí Võ Tấn Lộc, Bí thư chi bộ 
        Đồng chí Trần Lê Ngọc, Phó bí thư chi bộ
        Đồng chí Huỳnh Thị Quỳnh Ngân, Ủy viên
3. Chi bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng  
        Đồng chí Nguyễn Vinh, Bí thư chi bộ
        Đồng chí Trần thị Tuyết Mai, Phó Bí thư chi bộ 
4. Chi bộ Công nghệ Thông tin 
        Đồng chí Lương Văn Nghĩa, Bí thư chi bộ 
        Đồng chí Võ Thị Ngọc Huệ, Phó bí thư chi bộ
5. Chi bộ Kỹ thuật Công nghệ  
        Đồng chí Trương Quang Dũng (B), Bí thư chi bộ 
        Đồng chí Trương Quang Dũng (A), Phó bí thư chi bộ
        Đồng chí Nguyễn Hoàng Lĩnh, Ủy viên
6. Chi bộ Kinh tế 
        Đồng chí Bùi Tá Toàn, Bí thư chi bộ 
        Đồng chí Huỳnh Đinh Phát,Phó bí thư chi bộ 
        Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Đào, Ủy viên
7. Chi bộ Khoa Cơ bản 
        Đồng chí Nguyễn Xuân Thưởng, Bí thư chi bộ 
        Đồng chí Trần Đức Thịnh, Phó bí thư chi bộ
        Đồng chí Võ Thị Việt Dung, Ủy viên
8. Chi bộ Ngoại ngữ 
        Đồng chí Nguyễn Tú Nhi, Bí thư chi bộ 
        Đồng chí Trần Thị Mãi, Phó bí thư chi bộ
        Đồng chí Lê Văn Sơn, Ủy viên
9. Chi bộ chi bộ Đào tạo - Quản lý khoa học 
        Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư chi bộ  
        Đồng chí Trần Thị Mai Đào, Phó bí thư chi bộ
        Đồng chí Phạm Thị Thu Hiền, Ủy viên
10. Chi bộ Sư phạm Tự nhiên 
        Đồng chí Lê Đình Phương, Bí thư chi bộ 
        Đồng chí Phạm Huy Thông, Phó Bí thư chi bộ 
        Đồng chí Nguyễn Thị Hoà, Ủy viên
11. Chi bộ Sư phạm Xã hội 
        Đồng chí Nguyễn Đăng Động, Bí thư chi bộ 
        Đồng chí Nguyễn Diên Xướng, Phó bí thư chi bộ
        Đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Kiều, Ủy viên
12. Chi bộ Công tác Học sinh-Sinh viên 
        Đồng chí Nguyễn Đình Liên, Bí thư chi bộ 
        Đồng chí Trần Công Lượng, Phó bí thư chi bộ
        Đồng chí Nguyễn Phó, Ủy viên
13. Chi bộ Lý luận chính trị 
        Đồng chí Huỳnh Kim Hoa, Bí thư chi bộ 
        Đồng chí Lâm Thanh Lộc, Phó bí thư chi bộ, 
        Đồng chí Phùng Thị Phương Thảo, Ủy viên 
14. Chi bộ Trung tâm Đào tạo thường xuyên 
        Đồng chí Trương Vạn Trình, Bí thư chi bộ 

 

 

 GS.TS. Hoàng Chí Bảo