Thứ hai, 26/09/2022     Trường Đại học Phạm Văn Đồng là trường đại học địa phương đầu tiên được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục vào tháng 10/2017 - Địa chỉ 509 đường Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi. Điện thoại: 0553713123 - Email: tuyensinh@pdu.edu.vn - WebSite: pdu.edu.vn
Tìm kiếm:    
 

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 2 VÀ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐỢT 3 NĂM 2018

   DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN BẬC TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM 2018 THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ

   DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN BẬC TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM 2018 THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN DỰA VÀO KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA 2018

  THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐỢT 2 HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

  THÔNG BÁO XÉT TUYỂN TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC ĐỢT 3 NĂM 2018

   


 KẾT QUẢ ĐIỂM THI NĂNG KHIẾU 2018
     Kết quả điểm thi năng khiếu 2018

 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THẲNG
     Danh sách thí sinh trúng tuyển thẳng 2018

 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐHLT-ĐHVB2
     Danh sách thí sinh trúng tuyển ĐH liên thông - ĐH văn bằng 2 đợt 1 năm 2018

 DANH SÁCH LỚP CBQLGD
     Danh sách lớp bồi dưỡng cán bộ QLGD năm 2018

 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1
     Danh sách thí sinh trúng tuyển TC, CĐ, ĐH - Hệ chính quy đợt 1 năm 2018

 DANH SÁCH THÍ SINH TT NHẬP HỌC ĐỢT 1

 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 2
     Danh sách thí sinh trúng tuyển TC, CĐ, ĐH hệ chính quy đợt 2 năm 2018

 DANH SÁCH THÍ SINH TT NHẬP HỌC ĐỢT 2

 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 3
     Danh sách thí sinh trúng tuyển TC, CĐ, ĐH đợt 3

 DANH SÁCH THÍ SINH TT NHẬP HỌC ĐỢT 3