Thứ sáu, 03/02/2023     Trường Đại học Phạm Văn Đồng là trường đại học địa phương đầu tiên được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục vào tháng 10/2017 - Địa chỉ 509 đường Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi. Điện thoại: 0553713123 - Email: tuyensinh@pdu.edu.vn - WebSite: pdu.edu.vn
Tìm kiếm:    
 

 

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐỢT 1
     Thông tin về thi tuyển ĐH liên thông, ĐH văn bằng 2 đợt 1 21:50 17/07/2018 [927]

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 ĐỢT 1 NĂM 2018

   THÔNG BÁO LỊCH ÔN TẬP THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2,  ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG