Thứ tư, 04/10/2023     Trường Đại học Phạm Văn Đồng là trường đại học địa phương đầu tiên được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục vào tháng 10/2017 - Địa chỉ 509 đường Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi. Điện thoại: 0553713123 - Email: tuyensinh@pdu.edu.vn - WebSite: pdu.edu.vn
Tìm kiếm:    
 

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 2 VÀ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐỢT 3 NĂM 2018

   DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN BẬC TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM 2018 THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ

   DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN BẬC TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM 2018 THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN DỰA VÀO KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA 2018

  THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐỢT 2 HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

  THÔNG BÁO XÉT TUYỂN TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC ĐỢT 3 NĂM 2018

   


 ĐỀ ÁN TUYỂN SINH 2018
     Đề án tuyển sinh hệ chính quy năm 2018

 CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
     Chỉ tiêu tuyển sinh Trung cấp, Cao đẳng, Đại học - Hệ chính quy năm 2018

 BẢNG TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN
     Bảng tổ hợp môn xét tuyển năm 2018

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHÍNH QUY
     Thông báo tuyển sinh TC, CĐ, ĐH hệ chính quy

 NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO
     Ngưỡng đảm báo chất lượng đầu vào

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐỢT 1
     Thông tin về thi tuyển ĐH liên thông, ĐH văn bằng 2 đợt 1

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QLGD
     Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng cán bộ Quản lý giáo dục