Thứ tư, 06/07/2022     Trang thông tin đang trong giai đoạn hoàn thiện, kính mong quý độc giả góp ý. Xin chân thành cảm ơn!
Tìm kiếm:    
 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
     Thông báo về việc kiểm điểm đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2016 và nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-TC/TW 08:55 19/12/2016 [2199]

 
Các tin khác liên quan :

      Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Phạm Văn Đồng nhiệm kỳ 2015 - 2020 14:04 24/02/2016 [1191]


 GS.TS. Hoàng Chí Bảo