Thứ bảy, 15/08/2020    
Tìm kiếm:    

 Tin quan trọng
 
  Thời khóa biểu tuần 02 từ ngày 10-08-2020 (Lớp riêng)
 Lịch thi các học phần bổ sung kiến thức HK2 (2019-2020) dành cho lớp DCL19 và DCĐL19
  Lịch thi môn riêng học kỳ 2 năm học 2019-2020 lớp DCL19
 Thời khóa biểu tuần 02 từ ngày 10-08-2020
 Thời khóa biểu tuần 55 từ ngày 03-08-2020
 Thời khóa biểu tuần 54 từ ngày 27-07-2020
 Thời khóa biểu tuần 53 từ ngày 20-07-2020
 Lịch thi môn riêng học kỳ 3 năm học 2019-2020
  Thời khóa biểu học kỳ hè áp dụng từ ngày 13/07/2020
 Thời khóa biểu tuần 52 từ ngày 13-07-2020
 

 

 

 MỌI GÓP Ý XIN GỬI VỀ

nnvien@pdu.edu.vn

 LICH THI
      Thông báo phòng thi từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019 14:50 23/11/2019 [493]

Theo bảng phân phòng thi của phòng Đào tạo, từ ngày 25/11 đến ngày 29/11các lớp DCK16, DCK18, DCĐ18 thi tại các phòng A303, A304

 
Các tin khác liên quan :

      Lịch thi các học phần bổ sung kiến thức HK2 (2019-2020) dành cho lớp DCL19 và DCĐL19 17:20 10/08/2020 [55]


       Lịch thi môn riêng học kỳ 2 năm học 2019-2020 lớp DCL19 17:18 10/08/2020 [31]


      Lịch thi môn riêng học kỳ 3 năm học 2019-2020 11:06 14/07/2020 [290]


      Lịch thi các lớp riêng (học lại, học cải thiện) học kỳ II năm học 2019-2020 16:11 29/06/2020 [335]


       Lịch thi môn riêng học kỳ 2 năm học 2019-2020 các lớp chính quy khóa 17,18,19 10:51 05/06/2020 [557]


      Lịch thi môn riêng học kỳ 1 năm học 2019-2020 lớp DCĐL19 10:49 05/06/2020 [153]


      Lịch thi môn riêng học kỳ 2 năm học 2019-2020 lớp DCK16 15:41 18/05/2020 [328]


      Lịch thi môn riêng học kỳ 1 năm học 2019-2020 lớp DCL19 20:48 03/01/2020 [649]


      Thông báo phòng thi từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020 20:40 28/12/2019 [345]


      Lịch thi các lớp riêng (học lại) học kỳ I năm học 2019-2020 13:02 28/12/2019 [294]


      Lịch thi môn riêng học kỳ 1 năm học 2019-2020 các lớp khóa 19 05:47 10/12/2019 [534]


      Thông báo phòng thi từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019 22:01 15/11/2019 [414]


      Lịch thi môn riêng học kỳ 1 năm học 2019-2020 các lớp khóa 16, 17, 18 06:50 15/10/2019 [669]


      Lịch thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 lớp DCL18 15:43 27/09/2019 [425]


      Lịch thi môn riêng học kỳ hè năm học 2018-2019 17:00 12/07/2019 [719]

       Lịch thi môn riêng học kỳ 2 năm học 2018-2019 lớp DCL18 09:39 25/05/2019 [690]
       Thông báo phòng thi từ ngày 20/05/2019 đến ngày 25/05/2019 18:54 18/05/2019 [485]
       Thông báo phòng thi từ ngày 13/05/2019 đến ngày 17/05/2019 12:25 10/05/2019 [627]
        Thông báo phòng thi từ ngày 06/05/2019 đến ngày 10/05/2019 09:53 04/05/2019 [580]
       Thông báo phòng thi từ ngày 22/04/2019 đến ngày 26/04/2019 18:17 20/04/2019 [558]
       Thông báo phòng thi từ ngày 16/04/2019 đến ngày 19/04/2019 09:34 12/04/2019 [622]
       Lịch thi môn riêng học kỳ 2 năm học 2018-2019 15:27 01/04/2019 [893]
       Lịch thi môn riêng học kỳ 1 (lần 2) năm học 2018-2019 các lớp cao đẳng 19:05 17/01/2019 [739]
       Thông báo phòng thi từ ngày 02/01/2019 đến ngày 04/01/2019 22:10 28/12/2018 [800]
       Thông báo chuyển ngày thi từ ngày 31/12/2018 sang ngày 03/01/2019 21:59 28/12/2018 [636]
       Lịch thi học kỳ 1 năm học 2018-2019 lớp DCL18 09:14 25/12/2018 [730]


 Tiêu điểm
 
  Thời khóa biểu tuần 02 từ ngày 10-08-2020 (Lớp riêng)
 Lịch thi các học phần bổ sung kiến thức HK2 (2019-2020) dành cho lớp DCL19 và DCĐL19
  Lịch thi môn riêng học kỳ 2 năm học 2019-2020 lớp DCL19
 Thời khóa biểu tuần 02 từ ngày 10-08-2020
 Thời khóa biểu tuần 55 từ ngày 03-08-2020
 Thời khóa biểu tuần 54 từ ngày 27-07-2020
 Thời khóa biểu tuần 53 từ ngày 20-07-2020
 Lịch thi môn riêng học kỳ 3 năm học 2019-2020
  Thời khóa biểu học kỳ hè áp dụng từ ngày 13/07/2020
 Thời khóa biểu tuần 52 từ ngày 13-07-2020

 Thông báo
 
  THỂ LỆ VÀ HƯỚNG DẪN LÀM ROBOT DỰ THI

        ktslaptop.com

 

 

 

 FET_ CREATING OPPORTUNITIES FOR FUTURE

ĐẾN VỚI KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ LÀ "TẠO CƠ HỘI CHO TƯƠNG LAI"

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:  TẦNG 4 KHU HIỆU BỘ - 509 PHAN ĐÌNH PHÙNG
ĐIỆN THOẠI: 055-3822901