Chủ nhật, 25/10/2020    
Tìm kiếm:    

 

   TRIẾT LÝ GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG

"NHÂN VĂN - HỘI NHẬP - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG"


 ĐIỂM HK1 (2011-2012) CÁC LỚP ĐH,CĐ,TCCN KH
     ĐIỂM TỔNG KẾT NĂM HỌC 2011-2012 CÁC LỚP KHÓA 9,10,11

 ĐIỂM TỔNG KẾT
     ĐIỂM TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018
     ______ĐIỂM TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017 CÁC LỚP
     ______ĐIỂM TỔNG KẾT HK1 NĂM HỌC 2016-2017 CÁC LỚP
     ______ĐIỂM TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015-2016 CÁC LỚP
     ______ĐIỂM TỔNG KẾT NĂM HỌC 2014-2015 CÁC LỚP
     ______TỔNG KẾT ĐIỂM HỌC KỲ 1 CÁC LỚP KHÓA 14
     ______ĐIỂM HỌC KỲ I (2013-2014) KHÓA 13
     ______ĐIỂM TOÀN KHÓA DCK09

 Tiêu điểm
 
 Thời khóa biểu tuần 13 từ ngày 26-10-2020
 Thời khóa biểu tuần 12 từ ngày 19-10-2020
 Thời khóa biểu tuần 11 từ ngày 12-10-2020
 Thời khóa biểu tuần 10 từ ngày 05-10-2020
 File nhập điểm thành phần các học phần bổ sung kiến thức lớp DCL19 và DCĐL19 học kỳ 2 năm học 2019-2020
 Thời khóa biểu tuần 09 từ ngày 28-09-2020
 Thời khóa biểu tuần 08 từ ngày 21-09-2020
 Sứ mạng và tầm nhìn khoa KTCN
 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH NĂM HỌC 2020-2021
 Thời khóa biểu tuần 07 từ ngày 14-09-2020

 Thông báo
 
  THỂ LỆ VÀ HƯỚNG DẪN LÀM ROBOT DỰ THI

 FET_ CREATING OPPORTUNITIES FOR FUTURE

ĐẾN VỚI KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ LÀ "TẠO CƠ HỘI CHO TƯƠNG LAI"

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:  TẦNG 4 KHU HIỆU BỘ - 509 PHAN ĐÌNH PHÙNG
ĐIỆN THOẠI: 055-3822901