Thứ năm, 30/03/2023    
Tìm kiếm:    
 LICH THI
     Lịch thi học kỳ 2 năm học 2021-2022 các lớp Đại học liên thông khóa 20, 21 15:04 15/04/2022 [944]

Khối kiến thức giáo dục đại cương

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Các học phần BSKT (tháng 9/2022)

 
Các tin khác liên quan :

      Lịch thi học kỳ 1 năm học 2022-2023 các lớp Đại học liên thông khóa 22 16:38 17/03/2023 [77]


      Lịch thi học kỳ 1 năm học 2022-2023 các lớp Đại học liên thông khóa 21 14:52 22/11/2022 [544]


      Lịch thi học kỳ 1 năm học 2022-2023 các lớp Đại học chính quy khóa 19-22 21:11 08/11/2022 [570]


      Lịch thi học kỳ 2 năm học 2021-2022 các lớp Đại học chính quy khóa 18, 19, 20, 21 15:33 09/04/2022 [1003]


      Điều chỉnh Lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022 các lớp Đại học chính quy khóa 21 09:37 16/02/2022 [417]


      Điều chỉnh Lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022 các lớp Đại học chính quy khóa 19 12:25 18/11/2021 [647]


      Lịch thi môn riêng học kỳ 1 năm học 2021-2022 các lớp Đại học liên thông khóa 19, 20, 21 15:01 15/11/2021 [683]


      Lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022 các lớp khóa 18,20,21 15:30 01/11/2021 [628]


      Lịch thi các học phần BSKT học kỳ 1 năm học 2021-2022 các lớp DCĐL19, DCL20, DCĐL20 (Đợt 1) 10:13 13/10/2021 [413]


      Lịch thi môn riêng học kỳ 2 năm học 2020-2021 các lớp DCL20, DCĐL20 (trực tuyến) 05:02 20/07/2021 [654]


      Lịch thi môn riêng học kỳ 2 năm học 2020-2021 các lớp DCK20, DCĐ20 (trực tuyến) 08:14 16/07/2021 [446]


      Điều chỉnh lịch thi môn riêng học kỳ 1 năm học 2020-2021 lớp DCĐL19 vì ảnh hưởng dịch Covid-19 07:32 01/07/2021 [526]


      Lịch thi các lớp mở riêng cho sinh viên học lại lớp CCK16 09:44 18/06/2021 [420]


      Lịch thi môn riêng học kỳ 1 năm học 2020-2021 lớp DCĐL19 09:40 18/06/2021 [398]


       Điều chỉnh (lần 2) lịch thi các học phần bổ sung kiến thức lớp DCL20, DCĐL20 11:22 22/05/2021 [543]

       Điều chỉnh lịch thi học kỳ 2 các lớp khóa 18, 19 11:20 22/05/2021 [508]
       Điều chỉnh lịch thi các học phần bổ sung kiến thức lớp DCL20, DCĐL20. 14:09 17/05/2021 [476]
       Lịch thi các học phần bổ sung kiến thức lớp DCL20, DCĐL20 (đợt 1) 06:18 25/04/2021 [526]
       Lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 lớp DCL19 06:13 25/04/2021 [483]
       Lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 các lớp khóa 17, 18, 19 09:14 09/04/2021 [734]
       Lịch thi học kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp liên thông khóa 20 09:20 23/02/2021 [579]
        Lịch thi học kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp khóa 20 08:56 05/02/2021 [539]
       Lịch thi môn riêng học kỳ 2 năm học 2019-2020 lớp DCĐL19 09:31 05/01/2021 [521]
       Lịch thi học kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp khóa 17, 18, 19 05:42 14/11/2020 [883]
       Lịch thi các học phần bổ sung kiến thức HK2 (2019-2020) dành cho lớp DCL19 và DCĐL19 (điều chỉnh) 17:20 10/08/2020 [1033]
        Lịch thi môn riêng học kỳ 2 năm học 2019-2020 lớp DCL19 (điều chỉnh) 17:18 10/08/2020 [710]
       Lịch thi môn riêng học kỳ 3 năm học 2019-2020 11:06 14/07/2020 [911]
       Lịch thi các lớp riêng (học lại, học cải thiện) học kỳ II năm học 2019-2020 16:11 29/06/2020 [911]
        Lịch thi môn riêng học kỳ 2 năm học 2019-2020 các lớp chính quy khóa 17,18,19 10:51 05/06/2020 [1120]
       Lịch thi môn riêng học kỳ 1 năm học 2019-2020 lớp DCĐL19 10:49 05/06/2020 [624]
       Lịch thi môn riêng học kỳ 2 năm học 2019-2020 lớp DCK16 15:41 18/05/2020 [823]
       Lịch thi môn riêng học kỳ 1 năm học 2019-2020 lớp DCL19 20:48 03/01/2020 [1158]
       Thông báo phòng thi từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020 20:40 28/12/2019 [728]
       Lịch thi các lớp riêng (học lại) học kỳ I năm học 2019-2020 13:02 28/12/2019 [702]
       Lịch thi môn riêng học kỳ 1 năm học 2019-2020 các lớp khóa 19 05:47 10/12/2019 [961]
        Thông báo phòng thi từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019 14:50 23/11/2019 [913]
       Thông báo phòng thi từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019 22:01 15/11/2019 [789]
       Lịch thi môn riêng học kỳ 1 năm học 2019-2020 các lớp khóa 16, 17, 18 06:50 15/10/2019 [1057]
       Lịch thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 lớp DCL18 15:43 27/09/2019 [768]
       Lịch thi môn riêng học kỳ hè năm học 2018-2019 17:00 12/07/2019 [1610]
       Lịch thi môn riêng học kỳ 2 năm học 2018-2019 lớp DCL18 09:39 25/05/2019 [1041]
       Thông báo phòng thi từ ngày 20/05/2019 đến ngày 25/05/2019 18:54 18/05/2019 [821]
       Thông báo phòng thi từ ngày 13/05/2019 đến ngày 17/05/2019 12:25 10/05/2019 [958]
        Thông báo phòng thi từ ngày 06/05/2019 đến ngày 10/05/2019 09:53 04/05/2019 [943]
       Thông báo phòng thi từ ngày 22/04/2019 đến ngày 26/04/2019 18:17 20/04/2019 [871]
       Thông báo phòng thi từ ngày 16/04/2019 đến ngày 19/04/2019 09:34 12/04/2019 [960]


 Tiêu điểm
 
 Thời khóa biểu tuần 35 từ ngày 27-03-2023
 Thời khóa biểu tuần 34 từ ngày 20-03-2023
 Lịch thi học kỳ 1 năm học 2022-2023 các lớp Đại học liên thông khóa 22
  Thời khóa biểu tuần 33 từ ngày 13-03-2023
 Thời khóa biểu tuần 32 từ ngày 06-03-2023
 Thời khóa biểu tuần 31 từ ngày 27-02-2023
 Thời khóa biểu tuần 30 từ ngày 20-02-2023
 Thời khóa biểu tuần 29 từ ngày 13-02-2023
 ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023
 Thời khóa biểu tuần 28 từ ngày 06-02-2023

 Thông báo
 
  THỂ LỆ VÀ HƯỚNG DẪN LÀM ROBOT DỰ THI

 FET_ CREATING OPPORTUNITIES FOR FUTURE

ĐẾN VỚI KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ LÀ "TẠO CƠ HỘI CHO TƯƠNG LAI"

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:  TẦNG 4 KHU HIỆU BỘ - 509 PHAN ĐÌNH PHÙNG
ĐIỆN THOẠI: 055-3822901